Klicka på länken för att läsa artikeln på Iltalehtis sajt. På finska.


Coronakrisen blir allt dystrare i Sverige, där det bor hundratusentals personer med finländsk bakgrund – ”Jag beslöt att nu kommer jag till Finland”

Utdrag ur texten:

Finländare som bor i Sverige funderar nu på om de borde återvända till Finland på grund av corona-situationen.

I Finland och resten av världen har förundrats över Sveriges sätt att agera under corona-krisen. Till exempel har skolor inte stängts och gränsövergångar har inte begränsats. Insatser har inte gjorts för att bromsa sjukdomen på samma sätt som i många andra länder.

Antalet smittade och döda har ökat kraftigt. I onsdags, den 1 april,  ändrade den svenska regeringen sin inriktning en liten aning och lämnade nya, striktare rekommendationer till exempel gällande hur man rör sig i kollektivtrafiken och butiker. Fredag ​​kväll, 3 april, fanns det 6.078 bekräftade fall av dödsfall i COVID-19 och antalet döda var 333  i Sverige. I Finland var siffrorna 1.615 respektive 20. I Sverige började viruset spridas tidigare än i Finland.

I nyheterna har det rapporterats att antalet intensivvårdsavdelningar på Stockholms sjukhus redan är slut. Ett fältsjukhus har förberetts i Stockholms mässcenter.

De flesta finländare eller personer med finsk bakgrund som bor utanför Finland, bor i Sverige. Enligt en studie på uppdrag av Sisu Radio fanns det cirka 720.000 personer födda i Finland samt deras barn och barnbarn i Sverige år 2016.

I slutet av den här artikeln kan du berätta om dina upplevelser i Sverige eller i något annat land utanför Finland..

Finland inledde sina gränskontroller den 19 mars. Finska medborgare och personer som är permanent bosatta i Finland får dock komma till Finland. Många finländare, särskilt de som bara har bott i Sverige i några år, har övervägt att återvända.

Anna-Kaisa Välilä, 27, som har bott i Stockholm i nio år, har beslutat att återvända. Hennes flyg gick på lördagen den 4 april.

– Det var lite av ett spontant beslut. Jag har nu beslutat att jag kommer till Finland, säger Välilä.
———-
Anna-Kaisa Välilä säger att hennes liv i corona-situationen hittills har fungerat bra både hemma och på jobbet, på distans. Välilä är orolig för vårdsituationen i Sverige, men inte för egen del. Det huvudsakliga skälet till att lämna Sverige är att man inte vet hur situationen utvecklas och vilka nya begränsningar den kan medföra. En baby kommer snart att föds i Väliläs nära krets, och hon vill inte ta risken att hon då inte kan ta sig till Finland.

Välilä har bott utomlands i många år, men nu tycker hon att situationen har förändrats avsevärt: fram tills nu har man alltid haft friheten att när som helst besöka Finland, nu står den möjligheten på spel.

När Välilä anländer till Finland kommer hon först att under två veckor sitta i karantän i sina förälders tomma lägenhet. Jobbet fortsätter på distans.

– Hellre befinner jag mig i Finland med min familj, säger hon.

Välilä vill inte kritisera Sveriges agerande i corona-situationen; det är fortfarande svårt att säga vilket land som kommer att ha agerat rätt rätt.

– Det är på sätt och vis lättare att titta på finska nyheter. Där ges tydliga instruktioner om hur man ska agera. Det känns tryggare.

© Översättning Merit Wager.

Påpekande: Artikeln är betydligt längre, allt har inte översatts eftersom det är mycket tidskrävande och inte helt lätt om man vill göra en korrekt översättning. Och allt som skrivs, sammanfattas, upplyses och informeras om samt översätts från finska, engelska, tyska på den här sajten, görs av en enda person. Utan några presstöd eller någon annan form av ekonomiskt bidrag.

En penningdonation innebär inget annat än en frivillig gåva. Den innebär inte att någon tjänst utförs eller att några varor tillhandahålls. En donation uppskattas mycket, det är tids- och kunskapskrävande att göra research, ha kontakt med många samhällsaktörer och andra, att skriva egna texter och att översätta texter. Men en penninggåva, en donation, är absolut inget krav för att få läsa och ta del av de över 9700 texter i olika ämnen som finns på den här sajten.