Klicka på textrutan för att läsa hela artikeln.

År 2015 sökte 32.477 personer asyl i Finland, vilket är fler än någonsin tidigare. Av dem väntar två personer fortfarande på att få ett första beslut i sin sak.

Två personer – exceptionella fall – har alltså väntat på beslut i ca 2,5 år. Två personer, exceptionella fall…

Enligt Esko Repo, direktör vid Migrationsverkets asylenhet, har sökandena ännu inte fått besked på grund av specialutredningar vid andra myndigheter än Migrationsverket. Juha Similä som är chef för resultatområdet vid asylenheten berättar att fördröjningen beror på att Migrationsverket väntar på närmare information.

– Det är fråga om exceptionella fall, annars hade beslut fattats redan för länge sedan, säger Similä.

Kommentar: Man kan undra varför Hufvudstadsbladet väljer att i en artikel, genom sin rubrik, lägga fokus på det faktum att två – endast två – asylsökande fått vänta på beslut sedan 2015? Två asylsökande vilkas fall är exceptionella, vilket betyder att de av olika anledningar är extra komplicerade. Så märkligt är det väl inte att två personer med komplicerade ärenden får vänta…

I artikeln tas dock även upp den trend – för en trend är det – att lämna in ny ansökan för att man säger sig ha konverterat från islam till kristendomen. Personerna har alltså i de flesta fall aldrig blivit förföljda på grund av sin tro i hemlandet (vilket kan utgöra grund för rätt till skydd i annat land), eftersom konverteringen påstås ha skett efter att man kommit till Finland (samma fenomen finns i Sverige). Ur artikeln:

I år hade 1.597 personer sökt asyl fram till slutet av maj. I cirka hälften av fallen är det fråga om att en asylsökande lämnat in en ny ansökan. Bland dessa förnyade ansökningar är uppskattningsvis hälften sådana som baseras på nya asylgrunder. Den nya asylgrunden är i huvuddelen av fallen att personen konverterat från islam till kristendomen.

– Det hör till systemet för internationellt skydd att man alltid kan göra en ny ansökan på en ny grund. Det är inget konstigt, men konverteringarna är ett speciellt drag i dag, säger Similä.