Klicka på text- och bildrutan för att se presskonferens om coronatester vid gränserna med mera. Presskonferensen är simultantolkad till svenska och börjar cirka 11 minuter in  i sändningen, det vill säga omkring kl 19:38.

Ur presskonferensen:

Passagerare som anländer från riskländer kommer i fortsättningen att kunna försättas i obligatorisk karantän med myndighetsbeslut uppgav omsorgsminister Krista Kiuru. Enligt hälsosäkerhetschef Mika Salminen berör det här också personer som reser med Sverigefärjorna.
———-
Kiuru sade att ministeriet strävar till att så “snabbt som möjligt” se till att man med myndighetsbeslut enligt smittskyddslagen, kan ålägga alla passagerare från så kallade riskländer med obligatorisk karantän. Hittills har karantänen varit frivillig.

Enligt Kiuru blir det olagligt att bryta karantänen. I så fall gör man sig skyldig till hälsoskyddsbrott enligt smittskyddslagen. Det innebär att man enligt nuvarande lagstiftning kan man dömas till högst tre månaders fängelse eller böter ifall man inte håller sig i karantän, sade Kiuru.

Kommentar: Man är i Finland fast besluten att agera både proaktivt och reaktivt och regeringen kommer att vidta alla de åtgärder den ser som nödvändiga för att skydda finländarna för coronaviruset. En stor del av världens länder klassas i Finland som riskländer. Enligt Utrikesministeriet gäller det just nu dock inte följande länder:

Cypern, Danmark, Estland, Georgien, Grekland, Irland, Island, Italien, Japan, Lettland, Liechtenstein, Litauen, Malta, Norge, Nya Zeeland, Ruanda, San Marino, Slovakien, Sydkorea, Thailand, Tyskland, Tunisien, Ungern, Uruguay, Vatikanstaten.

Vanda stads biträdande stadsdirektör Timo Aronkytö:

– Coronaviruset kommer just nu över gränserna. Vi har testat hundratal och hos vissa har coronavirussmitta bekräftats. Speciellt flyg från Balkanområdet, Bukarest i Rumänien och Skopje i Nordmakedonien, har väckt diskussion om åtgärder för att minska smittspridningen.

I Åbo konstaterar Riitta Liuksa, direktör för välfärdssektorn i Åbo stad att:

157 passagerare som anlände till Åbo med flyg från Skopje i Nordmakedonien den 8 augusti testades när de steg av planet och av dem var 24 smittade av coronaviruset.

Hittills har personer som anländer till Finland kunnat välja om de vill genomföra ett coronatest eller inte. Men social- och hälsominister Krista Kiuru säger att säger att man nu så snabbt som möjligt bör införa obligatorisk testning. Hon sa också att flygbolagen framöver ska meddela om det finns transitpassagerare ombord, alltså personer som mellanlandat på vägen till Finland. På så vis vill man försäkra sig om att personer som kommer till Finland från ett land som klassas som säkert men som startat sin resa i ett riskland, inte undgår testning.

Nya beslut beslut kommer inom de närmaste dagarna och de blir tuffa, var ministerns budskap.

 

© denna sajt. Vid citat, vänligen länka till detta inlägg.