Klicka på bildrutan för att läsa hela artikeln i Hufvudstadsbladet.

Utdrag texten i Hbl:

Att undantagslagen står i strid med grundlagen är givet. För att en sådan lag ska kunna träda i kraft brådskande krävs fem sjättedelars majoritet.

Inte heller då kan lagen direkt användas. För att den ska kunna tas i bruk, för en månad i taget, krävs ett beslut av presidenten och statsrådet (regeringen, min anm.).  För att den ska kunna tas i bruk, för en månad i taget, krävs ett beslut av presidenten och statsrådet.
———-
Lagen innebär att staten för begränsad tid kan låta bli att ta emot asylansökningar på ett visst område, till exempel östgränsen, såvida det inte handlar om grupper som gränsbevakningen identifierar som sårbara.

På de områden där gränsen är stängd ska människor hindras från att komma in, och de som lyckas komma avvisas, med nämnda undantag.
———-
Om gränsmyndigheterna inte anser det finns fog att behandla en enskild persons situation kan migranter avvisas ”i första hand genom muntlig order, vid behov kan det förstärkas med kraftmedel”.

– Det handlar inte om nya befogenheter, utan om dem som finns i gränslagen, säger regeringsrådet Sanna Palo.
———-
HBL har justitiekanslerns senaste utlåtande från 10 maj där han alltjämt skrev att lagförslaget är ”juridiskt exceptionellt och problematiskt”. Då hade förslaget ändå klart förbättrats sedan i vintras, skrev JK.

Justitiekansler Tuomas Pöysti ansåg ändå att lagen i sig är motiverad, och att det vore bra om riksdagen får ta ställning till en så pass stor principiell fråga där grundläggande mänskliga rättigheter utmanas med säkerheten som motivering.

  Klicka på bildrutan för att läsa hela artikeln i Hufvudstadsbladet.

Utdrag ur ledartexten i Hbl:

Även om riksdagen godkänner lagen, vilket kräver ett brett stöd, kan den tillämpas enbart efter att regeringen tillsammans med presidenten har konstaterat att situationen är sådan att lagen bör användas.

Det förutsätter att det finns en vetskap eller en grundad misstanke om att en främmande stat försöker påverka Finland genom att använda migranter.
———-
När undantagslagen används ska den gälla på ett begränsat område vid Finlands gräns.

Personer som vill ansöka om asyl släpps inte in i Finland och kan alltså inte ansöka om skydd. Om någon trots allt lyckas ta sig över gränsen avlägsnas den personen omedelbart.
———-

I det lagförslag som riksdagen nu ska behandla har vissa formuleringar mjukats upp. Men faktum kvarstår. I vissa situationer tar Finland inte emot ansökningar om internationellt skydd och förhindrar inte heller att personer avvisas till farliga förhållanden.
Båda punkterna strider mot internationella avtal och därför slår Finland nu in på en helt ny väg.

Kommentar: Texterna ovan är alltså korta utdrag ur en nyhetsartikel och en ledartext som kan läsas i sin helhet på Huvfudstadsbladets sajt. Möjligen gäller det enbart prenumeranter.