Klicka på textrutan för att läsa artikeln (på finska).

Information på svenska om Taloussanomat. 

Resultatet av en jätteenkät som 34.000 finländare har besvarat.

De 91 kommunerna där varenda person som besvarat enkäten anser att det är tryggt. 100 procent, alltså.

Nästan 34.000 finländare besvarade före jul Taloussanomats jätteenkät. Hela 97 procent av dem tycker att deras bostadsområden är trygga. Totalt 91 kommuner i Finland fick “klara papper”, det vill säga inte en enda person ansåg att det var otryggt i deras kommuner.

I de kommuner där det det fanns flest personer som ansåg att det inte var tryggt, var siffran 13 procent. 87 procent tycker således även i dessa kommuner att de är trygga att bo i.

De som tyckte att deras bostadsområde inte var så tryggt hade bland annat följande klagomål:

•  Trafikbuller
•  Störningar på grund av alkoholbruk
•  Irriterande grannar

Så här sa en Forssa-bo:

“I trappuppgången där jag bor är det mycket stökigt. De boende är säkert arbetslösa, studerande, folk som använder alkohol och några som har jobb. På nätterna smälls det i dörrar och stökas runt och förs liv i lägenheterna.”

En boende i Teuva oroade sig för att byn ska dö ut och över den dåliga väghållningen. Och: “Det här är en smutsig, trist, otrygg plats.”

2016 gjorde Ilta-Sanomat en liknande enkät och då låg Pyhäntä i topp bland de tryggaste områdena. Där hade det under tre år endast inträffat en misshandel.