Klicka på text- och bildrutan för att lyssna på inslaget (på finska).

Finland har som mål att landet ska vara rökfritt före år 2030 och för att skynda på processen har den nytillträdda regeringen beslutat att höja skatten på tobak rejält.

Efter höjningen kommer en cigarettask att kosta 10 euro, alltså över 100 kronor.

I ett inslag från den 3 juni rapporterar Sisuradio att en tredjedel av cancerfallen i Finland orsakas av rökning.

Enligt Taina Kangas, specialist på hälsofrämjande, innebär det stora följder om man slutar röka:

– Uppskattningsvis vart tredje cancerfall orsakas av rökning. Enligt en nyligen gjord undersökning skulle man i Finland kunna undvika upp till 75.000 cancerinsjuknanden under de kommande trettio åren om rökningen upphörde helt.

Bättre motståndskraft samt förbättrat lukt- och smaksinne och att sömnsvårigheterna försvinner – de positiva verkningarna av att sluta röka kan inte förnekas. De första tecknen märks redan efter några dagar efter att man slutat röka. Kroppen börjar reparera skadorna genast. Nikotinet försvinner inom bara några dagar. Lungfunktionen förbättras på några veckor och det brukar man vanligen märka under träning. Några månader efter att man slutat röka, minskar också känslan av stress.

© översättning Merit Wager.