Finland. Om man efter att man fått flyktingstatus eller bedömts vara alternativt skyddsbehövande och reser till det land man sagt sig behöva skydd gentemot – på semester, startar företag, skickar barn att studera där, bor där långa perioder – då har man knappast behov av att Finland ska skydda en mot det landet.

Brottslingar och personer som är farliga för andras säkerhet och/eller kan utgöra en fara på ett sätt som äventyrar den nationella säkerheten kan inte heller räkna med att få leva i Finland.

 

Källa: Migri.

 

 

 

 


Tack!