Jag ställde ett antal frågor till Migri, Migrationsverket i Finland. Bland annat:

I vilka sammanhang återkallar Migri uppehållstillstånd och hur ofta sker det?

Kan asylsökande i Finland, som de kan i Sverige, hävda skyddsskäl mot sina hemländer och när de har fått uppehållstillstånd åker de ”hem och hälsar på”?

I fall där någon söker asyl/skydd och anger hot om hedersvåld och att hon flyr från familjen som asyl- eller skyddsskäl, beviljar Finland då uppehållstillstånd till den familj som den asylsökande har flytt ifrån, vilket man gör i Sverige? Eller meddelar man att man återkallar personens uppehållstillstånd och att denna kan återförenas med sin familj i hemlandet eftersom det inte längre föreligger risk för hedersvåld, vilket är uppenbart eftersom familjen vill komma till Sverige/Finland?

Migri besvarade frågorna så här och gav viss ytterligare information enligt följande:

Upphörande av internationellt skydd

  • Den vanligaste grunden för upphörande av internationellt skydd är att personen begagnar sig av myndigheternas skydd i den stat där han eller hon är medborgare: genom att skaffa sig ett pass eller visum och/eller genom att resa till sitt hemland.
  • Det är även ganska allmänt att personen vistas i sitt hemland så länge att man kan anse att han eller hon har bosatt sig där på nytt.
  • Internationellt skydd har upphört och uppehållstillstånd återkallats för personer som begett sig för att strida för IS.
  • I enskilda fall har flyktingstatus upphört på grund av förändringar i förhållandena när det har varit fråga om att utvisa en person som begått brott (i Finland, min anm.) till sitt hemland.
  • När det gäller status som alternativt skyddsbehövande likställs de ovan nämnda orsakerna med förändringar i förhållandena som är en grund för upphörande.
  • De mest utmanande fallen vad gäller upphörande är sådana där det är fråga om vistelse som ackumuleras av flera relativt korta resor i en situation där personer kommer från ett så kallat otryggt område.
  • I vissa utvisningsfall har dessutom internationellt skydd upphört på grund av förändringar i förhållandena.

Återkallande av internationellt skydd

  • Det har förekommit en del olika situationer där internationellt skydd och uppehållstillstånd har återkallats på grund av att personen uppgett falska uppgifter och personen har utvisats till sitt hemland. I princip kan man återkalla internationellt skydd och utvisa personen som gett felaktig information om sin religion. Men det är svårt att få bevis i sådana ärenden. Vi har inte någon praxis i sådana fall ännu.
  • De vanligaste situationerna för missbruk är förknippade med felaktiga uppgifter om hemvist och särskilt med utvärderingen av status som alternativt skyddsbehövande där hemvisten har en central betydelse.

Så här svarade alltså Migri och av svaret att döma upphör i Finland rätten till internationellt skydd i ungefär samma situationer som de som anges i utlänningslagen i Sverige, men som inte efterlevs. Lagen borde givetvis gälla och få betydelse så att uppehållstillstånd för personer som på olika bedrägliga sätt getts “skydd” och försörjning med allt vad det innebär, återkallas och personen utvisas. Att människor kan komma till Sverige och ljuga sig in i landet och inget händer ens när det upptäcks visar för dem att Sverige är ett land där man kan göra som man vill och att lögner och bedrägerier inte får några konsekvenser för de utlänningar som begår dem. Det är förödande för oss alla.

Reflektion: Om man också i Sverige skulle tillämpa regeln att om “personen begagnar sig av myndigheternas skydd i den stat där han eller hon är medborgare: genom att skaffa sig ett pass eller visum och/eller genom att resa till sitt hemland” så upphör behovet av skydd, då skulle tiotusentals, kanske hundratusen asylinvandrades uppehållstillstånd återkallas. De bevisar ju själva att de inte behöver skydd i Sverigenär de reser tillbaka till det hemland som de påstått sig ha skyddsbehov gentemot. Men det tycks helt omöjligt för Migrationsverket, regeringen och riksdagen i Sverige att förstå detta och att se till att lagen efterlevs även här. Att söka asyl sägs alltid vara “en mänsklig rättighet”, men att ett land ska hysa människor som begagnat sig av rätten att söka asyl men gjort det på falska grunder, det är inte en mänsklig skyldighet för något land att acceptera. Även detta har jag påpekat här på den här sajten och till “ansvariga” inom asylområdet i ett decennium…

© denna sajt. Vid citat, vänligen länka till originalinlägget.