Klicka på textrutan för att läsa artikeln på finska.

Demonstrant som motsatte sig tvångsutvisning av asylsökande dömd för ärekränkning av polis

Vanda tingsrätt har dömt en demonstrant som motsatte sig tvångsutvisning av asylsökande för ärekränkning. Rätten fann att demonstranten vid en demonstration på Helsingfors-Vanda flygplats i juli förra året hade kränkt poliskonstapelns heder. Ärekränkningen ansågs inte vara så svår att demonstranten gavs något straff. Han ska dock ersätta poliskonstapeln för psykiskt lidande med 1300 euro (ca 13.000 kronor) samt betala dennes rättegångskostnader.

Enligt tingsrättens dom har demonstranten skrikit nedsättande påståenden mot poliskonstapeln i megafon. En video från demonstrationen användes som bevismaterial vid rättegången. Videon hade setts på Facebook tusentals gånger.

Tingsrätten ansåg att demonstrantens agerande hade åsamkat poliskonstapeln lidande och förakt riktat mot hans person. Polisen berättade i rätten att han upplevt videon som obehaglig (ahdistava) och att den gjort att han inte kunnat sova.

Vid samma demonstration gjordes också två andra anmälningar om brott, polisen tvingades avlägsna två personer från flygplatsen. Båda dessa personer dömdes redan i höstas till böter för ohörsamhet.

© Översättning Merit Wager. OBS! Vänligen länka till detta inlägg vid ev citat!

Hundratals texter om och från Finland kan läsas här på denna sajt.

Tack för bidrag!