Så här ser asylbeslutsläget i Finland ut för tiden 1 januari – 31 maj 2019.

Totalt har 3.252 beslut fattats: 39 procent av dem positiva, 38 procent negativa. Resten, 23 procent av asylansökningarna, är avskrivna eller avvisade utan prövning.

2.766 asylansökningar är inte avgjorda.

Här finns information om tidigare beslutsfördelningar.