Migri meddelar:

År 2016 ansökte totalt 5.657 personer om asyl i Finland (2015: 32.476). Ungefär fyra gånger fler beslut fattades i asylärenden jämfört med året innan, totalt cirka 28.200 stycken.

Av asylbesluten var 27 procent positiva (7.745), 51 procent negativa (14.282), 14 procent förfallna (3.855) och 8 procent avvisade utan prövning (2.326).