Klicka på text- och bildrutan för att komma till inslaget på SR P1s sajt.

En vän skriver:

Det skall bli intressant att se om svensk media tar upp det senaste EU-beslutet som den vattendelare det är – ett paradigmskifte. Nu lånar EU upp gigantiska summor med medlemsländerna som borgenärer. Detta öppnar fler dörrar än det ser ut som just nu.

Att EU-tjänstemännen vill bygga Europas förenta stater med en president i Bryssel har hittills hjälpligt kunnat bromsas, även om flera allvarliga försök görs varje år. Det senaste är att pengar från handeln med utsläppsrätter skall gå direkt till EUs budget.

Och nu har vi alltså passerat gränsen. Nu lånar EU självt upp 7500 miljarder kronor som skall betalas tillbaka av alla medlemsländer under 30 år! Och mer än hälften av detta gigantiska lån är bidrag, framförallt till länder som aldrig har skött sin ekonomi.

Hela den här cirkusen var förutsägbar, vi matades med bilder av trötta statsmän som i TV ihärdigt hävdade att “förhandlingarna är stenhårda och uppslitande”. Och att till exempel Sverige inte kan godkänna så stora bidrag.

Och sedan plötsligt – häpp! – har alla kommit överens och alla är vinnare! Sverige har fått rabatt på sin avgift, vilket betecknas som “en stor seger”. Att vi samtidigt går i borgen för mastodontlån för 30 år framåt vill man inte gärna nämna i samma andetag. I detta sammanhang är faktiskt vår rabatt knappt kaffepengar.

En ännu viktigare fråga är om en sittande regering får gå i borgen för så gigantiska summor med konungariket Sverige som garant. Vi väljer en ny regering vart fjärde år och de har då tillgång till hela statskassan, men att binda sig för ett lån med återbetalning 30 år framåt och med så stora pengar utan folkomröstning?

Om Volvo-direktören plötslig skulle få för sig att sälja hela företaget, så skulle nog aktieägarna behöva tillfrågas, inte bara styrelsen.

Kommentar: Ytterst relevanta påpekanden och reflektioner som borde ha gjorts av dem som agerar i svenska folkets och dess barns och barnbarns namn.

 

© denna sajt och skribenten.