Klicka på bild- och textrutan för att läsa artikeln i The Guardian (på engelska).

Europadomstolen för de mänskliga rättigheterna dömer:

Schweiziska myndigheter har inte brutit mot religionsfriheten när de avslog föräldrarnas begäran om undantag.

Schweiz har vunnit ett mål i Europadomstolen för de mänskliga rättigheterna (Europadomstolen) mot muslimska föräldrar när myndigheterna krävde att muslimska föräldrar sänder sina barn till könsblandade simlektioner.

Domstolen i Strasbourg avgjorde att schweiziska myndigheter inte brutit mot religionsfriheten genom att insistera på att två muslimska föräldrar skickar sina döttrar till könsblandade simlektioner. De sju domarna var eniga och bestämde att barnens integration ”i lokala seder och bruk” står över föräldrarnas önskan att undanta sina barn från könsblandade simlektioner.

Kommentar: Europadomstolen har slagit fast att ett europeiskt lands regler står över eventuella religiösa önskningar hos inflyttade utomeuropéer med annan religion (företrädesvis muslimer). De som kommer till Europa måste anpassa sig till att de lever i ett annat land än sitt hemland. Det är inte Schweiz, Sverige eller något annat europeiskt land som ska anpassa sig efter hur man lever i de hitkommandes hemländer.

Det är bra att det självklara nu är helt klarlagt. I Europadomstolen.

Europadomstolens pressmeddelande.

© denna sajt. Vid citat, vänligen länka till originalinlägget.