En migga berättar:

Många myndigheter så som Polisen, CSN, Försäkringskassan, Tillväxtverket, Arbetsförmedlingen, har ju anmält intresse av att låna personal från Migrationsverket. Det sker en dialog mellan dessa myndigheters HR-avdelningar och Migrationsverket om detta. Den utlånade (helt frivilligt) behåller sin anställning på Migrationsverket och får sin lön därifrån. Migrationsverket fakturerar därefter den lånande myndigheten. Det verkar vara en stor apparat.

Flera enheter har snart slut på beslutsklara ärenden. Beslutsenheter som överlämnat ärenden till andra på grund av för stor arbetsbörda tidigare, vill nu gärna ha tillbaka dessa eftersom de nu har arbetat ”ikapp” och själva har tid att fatta beslut i de tidigare bortlämnade ärendena. Men så blir det säkerligen inte.

Vi kan ju inte utreda nu, så då blir det ju inga nya beslutsklara ärenden. Vi har en del samtal i bland annat förlängningsärenden via Skype där biträde, sökande och tolk och vi sitter i olika rum. Men det gäller ett ytterst begränsat antal ärenden och endast av ett visst slag.

Tydligen behöver de andra, ovannämnda myndigheterna hjälp med sin ärendehantering och de söker allt från assistenter, handläggare till beslutsfattare. Och anställda på Migrationsverket får lämna in icke-bindande intresseanmälningar och invänta förslag på tillfälliga inhopp hos andra myndigheter.

Reflektion 1: Kommer regeringspartierna, Vänsterpartiet och Centerpartiet att återigen skapa en huvudlös lag som Nya gymnasielagen, för att människor får vänta på svar på sina asylansökningar?

Reflektion 2: Under tiden jag var asylombud (ca 2002, 2003-2016, 2017) var väntetiderna sällan kortare än tre år, ofta fem, sex år. Särskilt i början av den tiden. Inga speciallagar skapades. Man fick helt enkelt vänta den tid det tog på att få ett beslut. Punkt. Slut.

 

© denna sajt. Vid citat eller uppslag till uppföljningar av journalister i andra medier (viket jag ser  attinte sällan sker från min sajt), vänligen ange källa och länka till originalinlägget!