En migga apropå inlägget En migga: ”Riktlinjen är att cirka 85 % av ärendena – arbetstillstånd – ska handläggas utan att ingående kontrolleras.”:

Sannsaga om Migrationsverkets hantering av arbetstillstånd

Folkbokföringen i en viss storstad i Sverige satt en dag för några veckor sedan och körde sina vanliga stickprovskontroller av de pass som utländska medborgare visar upp när de vill ha svenska personnummer. Ibland har Migrationsverket och/eller ambassaderna missat att det eller det passet är falskt eller manipulerat, och då blir det en underrättelse. Svaret – från Migrationsverket eller ambassaderna – bör i det läget vara att “OK, vi ska rätta till det genom att återkalla tillståndet”.

När nu folkbokföringen körde sin kontroll hittade de en familj med falska pass. De skickade sin underrättelse till den berörda delen av Migrationsverket, vilket nu råkade vara en arbetstillståndsenhet. Den ansvarige där svarade, alltså efter att ha blivit underrättad om att en familj med falska pass slunkit in, att:

Familjen har gällande tillstånd enligt tidigare svar. Familjen sökte tillstånd på svenska ambassaden i Oslo och där visat upp passet. Jag har bara i ärendet vidimerad kopia av ambassaden. Vi gör inte någon äkthetskontroll, har inga möjligheter eller resurser till detta.  Ambassaderna brukar göra en koll.Det viktiga för mitt beslut var att det fanns ett pass vars giltighetstid täcker tillståndstiden.

Med vänlig hälsning
NN
—-

Svaret retade upp folkbokföringen så till den milda grad att just i den aktuella storstaden så sker inte längre några stickprovskontroller utan de går igenom allt. För Migrationsverket hade ju inte sagt annat än “Goddag yxskaft”. Och detta är den vårdade och viktiga reform som migrationsministern kan skrika sig blå i ansiktet om – det händer ingenting hos Migränverket!

Kommentar: Den nonchalanta och/eller okunniga miggan som svarat folkbokföringen hos Skatteverket på det här sättet har grovt åsidosatt sina plikter! Skatteverket bör informera ledningen inom Migrationsverket, som då har att ta itu med vederbörande. Men heder åt Skatteverkets folkbokföringsavdelning i denna stad som tar sitt samhälleliga och juridiska ansvar!

 

© Denna sajt. Vid ev citat (kort), var vänlig länka till detta inlägg.