En migga:

Många myndigheter så som Polisen, CSN, Försäkringskassan, Tillväxtverket, Arbetsförmedlingen och Domstolsverket har anmält intresse av att låna personal från Migrationsverket. Det sker en dialog mellan dessa myndigheters HR-avdelningar och Migrationsverket om detta. Den utlånade (helt frivilligt) behåller sin anställning på Migrationsverket och får sin lön därifrån. Migrationsverket fakturerar därefter den lånande myndigheten. Det verkar vara en stor apparat.

Flera enheter har snart inga beslutsklara ärenden kvar.

Beslutsenheter som överlämnat ärenden till andra på grund av för stor arbetsbörda tidigare, vill nu gärna ha tillbaka dessa eftersom de nu själva arbetat ”ikapp” och har tid att fatta beslut i de tidigare bortlämnade ärendena. Men så blir det säkerligen inte.

Vi kan ju inte utreda nu, så då blir det ju inga nya beslutsklara ärenden. Vi har en del samtal i bland annat förlängningsärenden via Skype där biträde, sökande och tolk och vi sitter i olika rum. Men det gäller ett ytterst begränsat antal ärenden och endast av ett visst slag.

Tydligen behöver de andra, ovannämnda myndigheterna hjälp med sin ärendehantering och de söker allt från assistenter, handläggare till beslutsfattare. Anställda på Migrationsverket får lämna in icke-bindande intresseanmälningar och invänta förslag på tillfälliga inhopp hos andra myndigheter.

Klicka på dokumenten i den ordning de ligger här för att i större format läsa Migrationsverkets information om det som miggan berättar om.

Kommentar: En första tanke är ifall det verkligen är så lätt att hantera ärenden på de statliga myndigheterna Polisen, CSN, Försäkringskassan, Tillväxtverket, Arbetsförmedlingen, Domstolsverket etc att det går bra att med noll dagars varsel hoppa in och handlägga dem? Alltså alla möjliga olika ärenden som regleras av lagar och bestämmelser på sina specifika områden?

En andra tanke är att det ju mycket väl kan vara så, att många anställda vid Migrationsverket – även om de inte har ingående kunskap på andra myndigheters områden – har både vana och god förmåga att ta till sig juridisk text och förstå lagar och paragrafer. Och om de dessutom ges en “crash course” och får lite handledning så kan deras insatser på andra myndigheter förmodligen underlätta rejält för dessa.

Slutkommentar: Initiativet i sig låter bra och kan vara väl värt att pröva.

 

OBS! © denna sajt. Vid citat, vänligen länka till detta inlägg.