Läs först texten och se videoklippet under rubriken ”I kind of don’t like Sweden.” I det inslaget säger Tim Pool, journalisten från USA som under någon vecka for runt i landet och gjorde intervjuer och spelade in situationer i Sverige att han inte tycker om landet och – det som väldigt många boende i Sverige också säger:

  It’s socially uncomfortable. I didn’t like it.

Ingen ser på Sverige som svenskarna ser på Sverige. Svenskarna är helt ensamma om sin allt mer förvridna syn på sitt land och sitt folk, sitt samhälle. Och på begrepp som “demokrati”, “yttrandefrihet”, “utmaning” och mycket annat som starkt skiljer Sverige från hur andra länder ser både på Sverige och på vad de nämnda – och många andra – orden och begreppen egentligen betyder. I resten av världen,alltså.

Tim Pool verkar ha tappat all eventuell respekt som han kan ha haft för Sverige. Man kan inte ha respekt för politiska företrädare för ett folk och journalister i allmänhetens tjänst som förvränger fakta eller är helt faktaresistenta. Som svamlar på ett sätt som svenskarna tvingats vänja sig vid, men som vem som helst som kommer utifrån blir chockad över.

Se det här klippet och lyssna noga och tänk på vad Tim Pool säger. Tänk på hur han, en människa som kommer från ett annat västerländskt land, upplever Sverige, svenskarna och deras märkliga resonemang och konstiga, för andra främmande sätt att definiera “demokrati” och “yttrandefrihet”. Och deras märkliga rädsla – som inte finns någon annanstans – för att tala om vilka som begår brott!

SVT har tydligen skickat ett mejl till Tim Pool där de framhållit sin policy (man kan undra vad som blir kvar att berätta om inget av detta får anges…):

Tim Pool konstaterar att det inte är hans åsikt att nyhetsmedier ska eller inte ska rapportera om dessa saker, han säger bara att:

Så som de agerar så driver de läsarna/lyssnarna/tittarna till alternativa medier och – som en följd av det – driver dem till ytterlighetspartier.

Men mer intressant är, säger Tim Pool, att han uppenbarligen är “ett hot mot demokratin.

Det här inslaget finns i Sveriges Radio om “fallskärmsjournalistik”.

Läs texten på Sveriges Radios sajt under rubriken Ann Törnkvist: Fallskärmsjournalister som Tim Pool är ett demokratiskt problem. Att anklaga Tim Pool för att vara “ett hot mot demokratin” är väl magstarkt, det finns knappast fog för ett sådant påpekande. Som Tim Pool själv säger i sitt klipp:

Om du vill säga att vad jag gör är ett hot mot demokratin, varför ringer du då inte vilken som helst stor nyhetsredaktion som gör bokstavligt exakt detsamma men med betydligt mer folk.

Men detta är för mig det mest chockerande – och då är det ändå ganska lite som längre chockerar när det gäller svensk så kallad journalistik:

… Tim Pool ska kunna slänga på sig fallskärmen och dimpa ner i Rinkeby utan att känna sig hotad, men den sortens journalistik han representerar är ett större hot mot Sverige och demokratin än män som maskerar sig för att slippa filmas.

Ann Törnkvist presenteras som “journalist, tidigare Sveriges Radios Södertäljereporter”. Huruvida hon nu är anställd eller medarbetar (mer än med denna text) hos Sveriges Radio vet jag inte. Och hon får fritt påstå – utan att kallas för “ett hot mot demokratin” – att Tim Pools alldeles utmärkta, belysande, klargörande, klarögda WYSIWYG-journalistik skulle vara “ett större hot mot Sverige och demokratin än män som maskerar sig för att slippa filmas.”! Man baxnar.

Tim Pool har helt rätt i detta också – och vi är många som tyckt och sagt detsamma:

Jag gillar inte er skrivbordsjournalistik! Nästan alla era journalister idag om man ens kan kalla dem journalister – sitter vid skrivbord, trycker på tangenterna, skriver om artiklar som redan har skrivits av andra. De tar mobilen, ringer upp någon för att få ett citat och de skickar mig mejl och ber mig göra “ett uttalande”.

Hur ofta tar sig de här människorna ut i fält och faktiskt talar med människor och gör äkta inslag? Sanningen är att det inte är särskilt många journalister som bedriver äkta journalism idag. Det här exemplifierar min kritik mot dem. De diskuterar hellre om jag är journalist eller inte och om jag är ett hot mot demokratin, än att på riktigt ta tag i de frågor som jag tagit upp i min senaste video.

De har meta-diskussioner om min journalism i stället för att ta tag i de fakta och problem som jag tagit upp i min journalistik.

Och vad händer när den vanliga människan är trött på att läsa om “journalistik” i stället för att läsa om de problem deras land har att hantera? Det kommer att dra dem till alternativa medier! Och, som en följd av det: till ultrakonservativa partier.

Som sagt: Se och hör Tim Pools inlägg ovan, läs också Ann Törnkvists text i sin helhet och nöj er inte med mina citat. Och här finns ytterligare en del av Tim Pools reportage från sin “fallskärmsresa” till/i Sverige. Hade svenska journalister rapporterat som han så de senaste tio åren så hade det kunnat bidra till att Sverige idag hade varit ett välfungerande land. Som sina nordiska grannar, till exempel.