Bra att fallskärmsjournalisten Tim Pool finns. Det är mycket vi inte skulle få veta om han inte fanns. Här berättar han i inslaget ”Refugees camping on Paris streets”, filmat den 20 mars, rakt, enkelt och osentimentalt vad han ser och hör. Vi får hänga med när han letar efter ett internet café med fungerande wifi och sedan ut på stan för att se var migranterna håller till och var de sover etc.

Efter det här inslaget följer inslagen ”Sexual assault in the streets of Paris”, ”Refugees in the abandoned airport”, ”Tear gas deployed at Paris protest”, Refugee drug dealers in Europe”, ”The truth about my channel”, ”Can Greece survive the refugee crisis”.

Tim Pool avslutar”Refugees camping on Paris streets” så här:

The European countries really have to come up with actual solutions to what they’re going to do with these people. Because they can’t control the borders, people just come in and they aren’t providing real solutions to what’s going on.

You know what? It could be that it’s just not possible for them to solve this problem. Maybe they just don’t have the resources. I don’t know.

Det sista, det om att “It could be that it’s just not possible for them to solve this problem”, har jag sagt i många år. Men här är det absolut inte okej att säga så, får jag då höra. Det är för negativt, får jag då höra. Nej, jag förväntas, ja nästan avkrävs, att komma med lösningar och förslag på vad man ska göra, om jag uttrycker mig så oförskämt negativt. För man “måste ju se en ljusning”! Men jag ser ingen ljusning och jag har inget förslag till lösning. Varför skulle jag ha det idag när ingen annan har det? Jag hade det för tio år sedan.

© denna blogg. Vid citat ur min text, vänligen länka till originalinlägget.