Och ur Regeringsformen, 2 kap. Grundläggande fri- och rättigheter, 1 §  p. 5: Var och en är gentemot det allmänna tillförsäkrad:

föreningsfrihet: frihet att sammansluta sig med andra för allmänna eller enskilda syften

Facket, den gigantiska maktfaktorn i det svenska samhället, verkar inte alltid bry sig om att dess agerande kan drabba anställda i företag som inte har något som helst med fackets ”kamp” att göra. Som i detta fall när det gäller Tesla. De repressalier som fackpamparna är beredda att ta till, har likheter med de oproportionerliga, hårdföra metoder som maffian brukar ta till för att pressa företag till underkastelse. I detta fall är målet att tvinga Tesla till underkastelse och frånsäga sin lagliga rätt till föreningsfrihet som den uttrycks i såväl EU-stadgan om de grundläggande rättigheterna och Regeringsformen, enligt ovan. Här sätts alla tänkbara ”åtgärder” in för att tvinga Tesla till underkastelse.

Kanske har facket nu bitit sig självt i svansen. Lyssnar man på inslaget i SR P1 morgon, och har man tagit del av vad fackrepresentanterna säger och gör i sin outtröttliga jakt på Tesla för att få företaget att ge upp sin föreningsfrihet, så hör man att dessa personer inte alls bryr sig om de företag och deras anställda som de, i sin fackliga överhet, beordrar till ”sympatistrejker”. ”Sympati”? Med vem/vilka? Hur långt och hänsynslöst facket är berett att gå och agera hör man också i det här inslaget i Sveriges Radios program P1 morgon.

Klicka på textrutan för att lyssna på inslaget.

 Torbjörn Johansson, avtalssekreterare på LO:

På arbetarsidan har vi 95 procents täckning på kollektivavtal. Det är små arbetsgivare som, kanske, i princip har (bara) någon anställd som vi inte täcker in. Så att alla, så fort de – ohörbart – kräver (notera: ”kräver”!) vi kollektivavtal. Och vi gör det kategoriskt. Ingen kommer undan, vi ska inte lämna några vita fläckar.

Finns det någon som ärligt kan säga att detta inte liknar maffiametoder:

”Kräver”. ”Kategoriskt”. ”Ingen kommer undan”.

Hur låter det i ett demokratiskt land där lagen stadgar att alla i landet omfattas av föreningsfrihet, vilket innebär att alla har rätt att välja om de vill vara medlemmar i en förening, organisation, förbund eller inte?

Torbjörn Johansson läser också upp något gammalt uttalande från 1907 som han menar är på något sätt tillämpligt idag, 116 år senare och börjar sedan uttala sig helt irrelevant om Teslas ägare, Elon Musk (men nämner inte hans namn utan kallar Tesla för ”världens rikaste man”):

Tesla, som är världens rikaste man, världens rikaste man! Man får sätta det i proportion* – världens rikaste man! Alltså han är väl lika rik som hela Sverige ihop, liksom. Han kan köpa sig allt.

 

* Undring: I proportion till VAD?

Kommentar: Nu slog pinsamhetsmätaren i taket med en rejäl smäll. Med det här uttalandet har facket visat vad en stor del av den här jakten på Tesla handlar om. LO ska tvinga företaget på knä (för det är det LO håller på med) i Sverige och ”vinna” över världens rikaste man. Han ska minsann inte komma hit och vara rik och tro att han är något. För:

Here in Sweden we have a system.

Uttalandet  av LO:s representant Torbjörn Johansson i SR-inslaget visar att vad som bland annat starkt driver facket är dess djupa avsky för rika människor för att de är rika. Det finns ingen som helst uppskattning av att Elon Musk skapat och driver ett världsomspännande företag som ger jobb åt massor av människor runt om i världen. Också i Sverige.

Uppgifterna framtagna med hjälp av AI.

LO ser hellre att företaget Tesla lämnar Sverige och att människor i Sverige blir arbetslösa, än respekterar dess rätt att välja att inte teckna kollektivavtal.

 

© denna sajt.