Riksdagsledamoten, tillika moderaternas migrationspolitiska talesperson Maria Malmer Stenergard tog i Sveriges riksdag ställde skriftligt en fråga till den ansvarige i regeringen, justitie- och migrationsminister Morgan Johansson i interpellation 2020/21:325 Vägran att testa sig för covid-19. Utdrag ur texten, (läs gärna hela frågan)

Bara hälften av dem som har fått ett utvisningsbeslut lämnar landet frivilligt. Ett stort antal personer väljer årligen att gå under jorden i stället för att följa beslut om utvisning. I dag bedöms uppemot 50 000 personer leva utan tillstånd i Sverige. Det svenska återvändandearbetet har fått omfattande kritik av såväl Delegationen för migrationsstudier som Riksrevisionen.

Runt årsskiftet rapporterade medierna om ett nytt sätt att undvika eller förhala utvisning. Detta genom att vägra att testa sig för covid-19 i fall där ett negativt test av covid-19 krävs av det mottagande landet, i de omnämnda fallen Afghanistan.

Texten avslutas:

Det är oacceptabelt att en person som har fått ett utvisningsbeslut kan välja att skjuta upp det efter eget godtycke. Det är inte ens säkerställt att det får några ekonomiska konsekvenser för den som vägrar att testa sig.

Med anledning av detta vill jag fråga justitie- och migrationsminister Morgan Johansson:

Anser ministern att det är acceptabelt att utvisningar skjuts upp på grund av att de som har fått ett utvisningsbeslut vägrar att testa sig för covid-19?

Jag kan inte hitta justitie- och migrationsminister Morgan Johanssons skriftliga svar (som dessutom anges ha inkommit två dagar försent). Trots att det står på riksdagens sajt att “Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern…” Det kan ju vara så att det är fel på mitt letande, men jag har ägnat en hel del tid åt det och inte kunnat hitta det skriftliga svaret från ministern.

I den efterföljande debatten med anledning av Maria Malmer Stenergards fråga läser Morgan Johansson dock upp sitt svar. Utdrag:

Tvångstestning av människor som ska återvända har alltså inte stöd i dagens lagstiftning. Tvångstestning – och i förlängningen förmodligen också tvångsvaccinering – är en mycket långtgående åtgärd som kräver noggranna överväganden. Det skulle dessutom ta lång tid att ändra lagen, och det finns även grundlagsaspekter att ta hänsyn till.

Kommentar: Att “tvångstestning inte har stöd i dagens lagstiftning” är givetvis inte detsamma som att obligatoriska tester för covid-19 inte skulle kunna genomföras inför utvisning av en person som inte fått rätt att uppehålla sig i Sverige, om hans hemland kräver ett intyg. Att dessutom jämställa ett obligatoriskt coronatest med tvångsvaccinering är sällsynt obegåvat och även ohederligt.

Ett test som krävs för att en person som vistas illegalt i Sverige ska kunna utvisas ska vara en självklarhet, inte något som landets justitieminister själv de facto motarbetar genom ovidkommande argument. Coronatest krävs ju av många i Sverige för att de ska få arbeta på sjukhus och äldreboenden, till exempel. Så nog finns det stöd för obligatorisk testning av om man har en mycket smittsam pandemisk sjukdom, vars like inte skådats bokstavligt talat i mannaminne. Självklart går det lika bra att obligatoriskt testa de afghaner och andra som ska utvisas när deras medborgarskapsland kräver det, som att man obligatoriskt testar svenskar och andra som bor och arbetar här. Det är stötande att landets justitie- och migrationsminister svepande hänvisar till att det inte finns stöd i dagens lagstiftning, i stället för att meddela att coronatestning självklart ska gälla den som ska återsändas efter avslag på asylansökan och som vägrar att självmant lämna landet.

Information: Nedan ett inlägg i någon av aktivisternas alla trådar där de funderar ut nya sätt att förhindra att de som ska lämna landet också gör det – det gäller särskilt afghanska män. Skärmbilden har skickats av en person som är medlem i en sådan tråd:

Undran: Hur ser justitieministern på denna sorts närmast uppvigling till obstruktion mot lagligt fattade domstolsbeslut?

Interpellationsdebatten kan ses och höras här:

 

 

 

 

 

 

© denna sajt. Om innehållet används eller citeras, vänligen länka till detta originalinlägg.