Klicka på textrutan för att läsa hela rapporten.

Jag blev uppmärksammad på den här rapporten som kom i januari 2017. Den innehåller en hel del intressanta uppgifter som är lika viktiga att ta del av idag som de var för 2,5 år sedan..

Nordens välfärdscenter, en institution som jag inte hört talas om men som sorterar under Nordiska ministerrådet, har alltså, som rubriken anger, kartlagt samhällets – eller rättare sagt: samhällenas – mottagande av vad som här (och endast i Sverige) kallas “minderåriga barn”, trots att det var få sådana som kom utan snarare minderåriga ungdomar och vuxna som angav att de var under 18 år. Rapporten är 43 sidor lång plus ett antal sidor med referenser och länkar. Innehållsförteckningen är omfattande:

2015
Totalt sökte 45.675 ensamkommande barn och unga asyl i Norden år 2015. I hela EU var antalet 88.250, vilket innebär att mer än hälften (52 procent) av dem kom till Norden. I hela världen var antalet 98.400. Och av dessa 45.675 asylsökande personer som sade sig vara under 18 år sökte 35.369 asyl i Sverige.

36 procent av alla i hela världen som sade sig vara minderåriga och som sökte asyl under 2015, gjorde det i Sverige!

Alltså: av 45.675 asylsökande påstått och faktiskt minderåriga som sökte asyl i Norden 2015, var det 35.369 som valde att göra det i Sverige = 78 procent.

Till resten av Norden sökte sig följande antal påstått och faktiskt minderåriga (i Danmark, Norge och Finland gjordes åldersbedömningar, i Sverige gjordes sådana inte):
Danmark    2.068
Finland       3.024
Island                  7
Norge          5.297
Totalt        10.389 i dessa fyra länder

2016
Detta år minskade antalet asylsökande ensamkommande, påstått och faktiskt minderåriga, till alla länder utom Island. Till Sverige kom 2.199, medan det till övriga länder kom:
Danmark     1.189
Finland           401
Island                18
Norge            320
Totalt            1.928 i dessa fyra länder

Till Sverige ensamt kom alltså fler asylsökande “ensamkommande” (ordet har ju blivit ett substantiv…) än till de övriga fyra nordiska länderna sammanlagt. I Sverige gjordes ju inga ålderskontroller, medan sådana gjordes i de övriga länderna…

Vilka länder dessa personer kom ifrån kan läsas i rapporten liksom om hur könsfördelningen såg ut. Här kan nämnas att Sverige idag har ett stort mansöverskott av unga män, en stark obalans som skapar problem i samhället. Läs gärna inlägget ”Det abnorma antalet unga män är ett problem för Sverige” – 28 november 2017.

Nog har “man” känt till allt detta. Nog har “man” mycket väl kunnat räkna ut hur mycket Sverige skulle komma att skilja sig inte bara från resten av Norden utan också från resten av EU genom sin otroligt ansvarslösa migrationspolitik och -hantering. Ingen normalbegåvad människa kan påstå att han/hon inte har kunnat räkna ut hur det skulle komma att se ut i Sverige på grund av den, och vi är dessutom ganska många som påpekat det och varnat för framtiden i många år, redan långt före 2015.

© denna sajt. Vid ev citat, vänligen länka till originalinlägget.