Så här uttrycker sig de veliga Allians-partiledarna i sitt pressmeddelande idag, efter att statsministern meddelat att statsråden Ygeman och Johansson entledigats men att minister Hultqvist är kvar:

I ljuset av att frågan nu gäller ett, i stället för som tidigare tre, statsråd finner vi det däremot inte längre befogat att begära extra riksdagssammanträde. Därför kommer vi inte framföra en sådan begäran utan yrka att frågan om misstroendeförklaring avgörs när riksdagen öppnar, om inget nytt då framkommit som skulle ge skäl till förändrad bedömning.

Anna Kinberg Batra, partiledare (M)
Annie Lööf, partiledare (C)
Jan Björklund, partiledare (L)
Ebba Busch Thor, partiledare (KD)

Förutom larv som “i ljuset av”, det helt felformulerade “Alliansens krav på misstroende” (det är ju Alliansen som var misstroende!), felstavningen två gånger av “Transportsstyrelsen” (med två “s” istället för ett) etc, så säger de här fyra alltså med en och samma otydliga mun att de

yrkar att frågan om misstroendeförklaring avgörs när riksdagen öppnar, om inget nytt då framkommit som skulle ge skäl till förändrad bedömning.

Bästa Allians-företrädare!

Vad är det för nytt som skulle kunna ge skäl till förändrad bedömning? Ni har ju just bedömt att det föreligger skäl att begära misstroendeförklaring och ni påpekar själva också i ert pressmeddelande att “dessa sakförhållanden har inte förändrats”, alltså bland annat sakförhållandet att Peter Hultqvist avstod från att informera ansvarigt statsråd, statsministern och riksdagen. Då kan ni ju inte gå ut nu, nästa dag, och delvis dra tillbaka ert kraftfulla krav 24 timmar tidigare och tramsa om att “om inget nytt då framkommit som skulle ge skäl till förändrad bedömning”.

Ni aspirerar på att styra Sverige men verkar inte veta vad ni vill. Ni kan inte stå fast vid vad ni för bara ett dygn sedan så kaxigt stått och sagt utan halvbackar redan. Och ni förstår inte ens vad det är ni själva säger, nämligen att:

I går hade vi inget förtroende för försvarsministrar Peter Hultqvist för att han avstod från att informera ansvarigt statsråd och statsministern om säkerhetsbristerna på Transportstyrelsen som han fick kännedom om i början av 2016. Men i höst kanske vi tycker att vi ändå har förtroende för honom. ja, alltså om det framkommer något som visar att vi rusade iväg och förhastat krävde misstroendeförklaring mot Hultqvist. Alltså vi kanske kommer att låtsas som om vi då tycker att han kanske trots allt inte visste något redan 2016 (fastän det ju är fastslaget) eller kanske han ändå, trots allt, hade informerat ansvarigt statsråd och statsministern (trots att han inte hade gjort det). Och då var det ju lite dumt att vi ville att riksdagen skulle stödja en misstroendeförklaring mot honom.

Nej, nej och åter nej. De här människorna ska inte styra Sverige! De kan inte uttrycka sig tydligt och klart utan risk för missförstånd, inte skriva korrekt, vet inte vad de vill och vänder kapporna efter vindarna nästan snabbare än man hinner blinka.

 

© denna sajt. Vid ev citat, vänligen länka till originalinlägget.