Läs först texten Kronen Zeitung, Österrike: ”Den pågående åtgärden är en del av en europeisk kampanj.”

Afghaners protest i Votivparken i Wien avslutad

Ett antal afghaners och deras anhängares protest avslutades fredligt på måndagskvällen (28 augusti). Demonstrationen upplöstes klockan 8, meddelade en polistalesperson.

Demonstrationstillståndet gällde från 26 augusti till 29 augusti, inte i över en och en halv månad, som i Sverige…

I Sverige har afghanerna, från att ha suttit tre dagar utan tillstånd på Mynttorget och sedan ca en månad på den centrala offentliga Medborgarplatsen flyttat sig till ytterligare en offentlig plats i Stockholms city, där de nu också börjat lägga sig i svensk inrikespolitik! Nämnas kan att de inte rättat sig efter reglerna vare sig på Mynttorget eller på Medborgarplatsen – huruvida de kommer att göra det på Norra bantorget återstår att se.

Klicka på textrutan för att läsa artikeln.

Den här publikationen på nätet (om den finns i pappersform också vet jag inte) säger sig ha:

100 % oberoende nyheter
0 % Södermalmsperspektiv

och anger att den är:

en partipolitiskt obunden sajt för arbetarklass, av arbetarklass. Syftet med sajten är att förmedla ett arbetarvänligt perspektiv inom framförallt nyhetsvärlden och arbetslivet.

I artikeln får man veta att

Unga afghaner tillsammans med sina vänner kräver att utvisningarna till Afghanistan stoppas och att alla ensamkommande ungdomar som kommit de senaste åren får amnesti i Sverige. Nu breddas rörelsens kamp ytterligare.

– Pensionärerna som byggt det här landet ska inte behöva lida, sa Khavari i sitt tal och förklarade att pensionärer och ensamkommande flyktingbarns välfärd och rättigheter inte står mot varandra.

I vilket annat land på jorden kan asylsökande och personer som vistas olagligt i ett land under lång tid sätta sig på allmän plats och – förutom att kräva att de ska få stanna och försörjas i Sverige trots att de inte har lagliga skäl till det och de har fått avslag på sina asylansökningar -lägga sig i det landets inrikespolitik?

Hur kan dessa personer överhuvudtaget kräva någonting i Sverige? Och varför kallar de sig “ensamkommande flyktingbarn” när den överväldigande majoriteten varken är flyktingar eller barn

Vilka är det som ligger bakom detta? Att hundratals afghaner har tillgång till banderoller och allt annat som behövs för att i månader massdemonstrera och flytta runt på viktiga offentliga platser likt en ambulerande cirkus?

Vilka är det som förser dessa människor med slagord som ”Höj pensionerna!”, ”Höj LSS-stödet”, ”Stöd BB-ockupationen”? Och givetvis ”Stoppa utvisningarna till Afghanistan” (“trots att vi redan har fått avslag på våra asylansökningar och ska lämna landet”?

Hur länge ska den här farsen pågå? Varför stoppas den inte? Det är ju helt uppenbart att också andra intressen (politiska sådana) än afghanernas slår igenom här; att det finns politiska partier och/eller politiska grupperingar som utnyttjar afghanerna liksom afghanerna också utnyttjar dem.

Som sagt: Vilka ligger bakom att afghanska medborgare som vistas olagligt i Sverige börjar kräva att pensionerna i Sverige ska höjas och att de meddelar att de stödjer BB-ockupationen samt kräver höjt LSS-stöd?

När ska Polisen börja göra sitt jobb och se till att personer som vistas olagligt i landet inte sitter som ett hån mot de lagar vi har och kräver att Sverige ska stoppa utvisningar och höja pensioner?!

Återställ lag och ordning i Sverige, det har alla skattebetalande medborgare och fast boende i landet rätt att kräva. Också afghanerna har rätt till ett tydligt och begripligt agerande från svenska myndigheter; inte att invaggas i falska förhoppningar av aldrig så välmenande vistårinteut-människor eller utnyttjas för politiska syften.

 

© denna blogg. Vid ev citat, länka alltid till originalinlägget eftersom det är det som gäller.