Endast en dryg procent av hushållen i Finland är utom räckhåll för bredband. 90 procent av Finlands kommuner kunde leverera bredband till alla eller nästan alla hushåll.

Enligt en utredning från kommunikationsministeriet fanns det vid årsskiftet sammanlagt 1,8 miljoner bredbandsanslutningar i Finland.