Klicka på bildrutan för att läsa hela pressmeddelandet.

Detta sprider gruppen #vistårinteut. På det här sättet lurar, av någon sorts missriktad välvilja, godhjärtade svenskar unga män från Afghanistan, Pakistan och Iran att tro och hoppas att de, för att de i tiotusental söker ett tryggare liv i Sverige och vädjar till Sveriges statsminister, ska ges en utomlaglig rätt att ”bättreliv”-invandra i Sverige.

Det finns en utlänningslag, den ska följas i asylprocessen. Man söker asyl eller skydd, man beviljas uppehållstillstånd eller får avslag av Migrationsverket. Så gott som alla som får avslag överklagar i migrationsdomstol. När ens asyl- eller skyddsskäl prövats i två instanser och man får avslag också i migrationsdomstolen ska man enligt utlänningslagen lämna landet.

Vad är det som gör att tusentals svenskar startar en aktionsgrupp för att de unga män (som de kallar ”våra barn”), som i två processer inte befunnits ha asyl- eller skyddsskäl i lagens mening, ändå ska få stanna, försörjas och utbildas här? Vad? Dessa goda människor borde inte ingjuta falskt hopp i dessa pojkar och män utan i stället få dem att inse att lagar ska efterlevas i Sverige, att ett ”nej” i två rättsliga instanser är ett ”nej” och att de måste återvända till det land där, bevisligen, deras föräldrar och syskon lever. Dock med många nya kunskaper och insikter med sig i bagaget, kunskaper och insikter som de kan ha nytta och användning av i sina hemländer.

Eller är det jag som tänker helt fel? Ska vi strunta i utlänningslagen för att några tusen svenskar ”inte står ut”? Ska vi ha fri ”bättreliv”-invandring till Sverige? Utan krav på att ordna bostad och försörjning själv, som man måste göra i vilket land som helst som man vill invandra till? Ska vi ha fri ”bättreliv”-invandring som ger vem som helst som tar sig hit för att han/hon vill ha det tryggare, ska kunna göra det och försörjas av skattebetalarna i ett litet land som knappt ens kan ta hand om sina egna gamlingar?

En sak som skaver rejält när man läser ovan publicerade vädjan till statsministern är: om din mamma och dina syskon kan leva i ditt hemland, varför kan inte du det? Det är för övrigt rätt mycket som skaver i samband med den enorma invandringen av ensamma unga afghanska pojkar och män till just Sverige.

© denna blogg. Vid eventuella citat, vänligen länka till originalinlägget.