En text i en serie texter som  publiceras under den här vinjetten inför valet till riksdag, kommun och landsting den 9 september 2018. Texter tänkta att påminna om vad som hänt och inte hänt sedan förra valet och valet därförinnan och ibland ännu tidigare. Om vad som hänt, vilka som sagt och gjort och tyckt vad och lite annat som kan vara bra att fundera på innan man går till valurnan.

Sverige är en av de minst religiösa staterna i världen. Kyrka/religion och stat är åtskilda och eventuell religion är vars och ens privatsak. Därför är Arbetsdomstolens dom svårbegriplig.

Det är inte så länge sedan som statsminister Stefan Löfven sa att man i Sverige tar både kvinnor och män i handen.

Men se det tycker inte Diskrimineringsombudsmannen, DO! För DO och även Arbetsdomstolen tycker så här:

Det var diskriminering när ett tolkföretag i Uppsala avbröt en rekrytering när en kvinna med hänvisning till sin tolkning av islam inte tog en manlig företrädare i hand. I stället hälsade kvinnan genom att lägga en hand mot sitt bröst. Arbetsdomstolen går på DO:s linje att en arbetsgivare kan kräva likabehandling vid hälsning, men att kräva just handskakning är att gå för långt.

DO och Arbetsdomstolen tycker tvärtemot vad statsministern och många andra svenskar tycker: att man ska ta seden dit man kommer vilket innebär att man, som statsministern så tydligt påpekade, tar i hand när man hälsar i Sverige; enligt svensk tradition och kultur.

DO och Arbetsdomstolen motverkar intentionerna vad gäller integration genom att påstå att detta är diskriminerande. Tvärtom bör man, för integrationens skull, informera personer som kommer till Sverige om svenska traditioner och sätt att umgås och hälsa på varandra och vara tydlig med att ens religion strikt hör till privatlivet. Inte betala ut skattepengar till den som inte är beredd att anpassa sig till hur man hälsar på varandra, vilket i Sverige alltså inte har något alls med religion att göra.

I det aktuella fallet har arbetsgivarens inställning varit…

…att bolaget inte kan acceptera ett annat sätt att hälsa än genom handskakning, eftersom ett annat sätt att hälsa som har sin grund i en religiös uppfattning som gör skillnad mellan könen i sig är kränkande och bland annat kan leda till konflikter på arbetsplatsen.

En uppfattning som torde delas av en stor andel av svenska folket. Men:

Enligt AD har företaget utsatt kvinnan för indirekt diskriminering och ska därför betala 40.000 kronor i diskrimineringsersättning.

Var och en kan själv fundera över om han/hon tycker att man i Sverige ska anpassa sig efter hitkommandes religiösa övertygelser i det sekulära Sverige.

AD konstaterar i domen att den policy som bolaget har uppställt särskilt har kommit att missgynna den grupp muslimer vars religiösa tro innebär att de inte får beröra personer av motsatt kön utanför den närmaste familjekretsen.

eller kräva att den som kommer hit anpassar sig till det sekulära Sveriges normer, värderingar och traditioner på arbetsplatser och i det offentliga rummet. Vad Sveriges statsminister tycker är (eller var…) i alla fall solklart:

© denna sajt. Vid citat, vänligen länka alltid till originalinlägget.