En text i en serie texter som kommer att publiceras under den här vinjetten inför valet till riksdag, kommun och landsting den 9 september 2018. Texter tänkta att påminna om vad som hänt och inte hänt (!) sedan förra valet och valet därförinnan och ibland ännu tidigare. Om vad som hänt, vilka som sagt och gjort och tyckt vad och lite annat som kan vara bra att fundera på innan man går till valurnan.
Klicka på textrutan för att läsa hela artikeln.

Nu rapporteras det igen, som vid så många riksdagsval tidigare, att valhemligheten inte skyddas i Sverige. Jenny Sonesson är en av dem som skriver om detta, i en ledarartikel i Göteborgs-Posten den 7 september:

Utländska valobservatörer varnar för att valhemligheten inte skyddas i Sverige. Väljare som inte vill röja sina politiska preferenser tvingas att antingen plocka på sig samtliga valsedlar eller ta med valsedlar till vallokalen. Det förekommer att familjer röstar tillsammans i valbåset och att partiers valsedlar saknas. Största hotet mot svenska valets legitimitet behöver inte vara främmande makt.

Vid varje riksdagsval i Sverige (som jag inte får rösta i och inte saknar att få rösta i) blir jag påmind om det ointelligenta röstningssystem som råder här. Och varje gång undrar jag varför man har ett så uselt system som vid varje val föranleder skriverier och reportage om hur illa det är ställt med valhemligheten.

Jenny Sonesson skriver i GP att:

Den svenska demokratin bygger på två fundamentala principer som anges i grundlagen. Att valen som anordnas är fria och hemliga. Ingen annan får bestämma vad väljaren ska rösta på. Väljaren är inte skyldig att på något sätt visa eller tala om hur vederbörande röstat, inte ens till sin partner. Tyvärr är båda dessa principer hotade.

När nu detta har varit känt i decennier, varför har man då inte ändrat systemet? Också i detta fall, som i så många andra, borde man ha dragit lärdom och tagit efter hur man gör i grannlandet Finland. Så här:

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ta en enda röstsedel. Fyll i numret på din kandidat. Lägg röstsedeln i kuvertet, förslut det och lägg det i valurnan. Gå hem.

Varför ska så mycket krånglas till i Sverige?