Aktivistgruppen Stoppa utvisningarna av afghanska ungdomar ställer frågan till Socialdemokraterna inför deras kongress i Örebro 22-24 mars:

Det handlar alltså om 17.000 afghaner som inte har rätt att stanna i Sverige enligt svensk lag. Människor som bitit sig fast här i åratal trots avslag på asylansökningar som inte berättigat dem till uppehållstillstånd och ett liv i Sverige. Personer som SKL – Sveriges Kommuner och Landsting bara häromsistens undrade så här om – apropå vad dessa afghanska medborgare som redan stannat alldeles för länge, är “värda”:

SKL informerade den 16 mars:

SKL har nu kartlagt konsekvenserna av det nya ersättningssystemet, som har förändrat kommunernas förutsättningar att ta emot ensamkommande barn och unga. Ersättningen från staten är 750 kronor per person och dygn medan kartläggningen visar att den faktiska kostnaden för kommunerna är 1000 kronor. Det nya ersättningssystemet har inneburit en extra kostnad på drygt en miljard kronor för kommunerna sedan det trädde i kraft (1 juli 2017).

Här finns alltså inga kostnader med före den 1 juli 2017, men var och en kan tänka tillbaka och räkna med att miljarder och åter miljarder kronor har gått till att bekosta boende, vård, tandvård, reskort, gymkort, rekreation, skolkostnader (ca 120.000 kr/person/år bara för skola…) samt kostnader för gode män, jurister, polis och rättsväsende i de fall där brott begåtts. Etc, etc, etc.

Det är dessutom inte så att det är kommunerna som betalat dessa astronomiska summor, det är faktiskt svenska skattebetalare som betalat, via sina kommuner. Det är vi alla som arbetar och betalar skatt och lever efter de lagar och regler som gäller i landet, som bekostat tillvaron här för människor som inte sällan (inte alla men bevisligen ett stort antal) redan från början bedrägligt uppgett falsk ålder, serverat en falsk “asylhistoria” och som varit ute för att skaffa sig rätt att vistas här utan någon annan anledning än att de vill ha “ett bättre liv”. Kreativiteten har blommat som aldrig förr och man har både blivit homosexuell och kristen och till och med ateist (!) för att, efter avslutad asylprocess med negativt besked, påbörja nya, för skattebetalarna kostsamma fejkpocedurer för att man vägrar lyda svensk lag och lämna landet. Påhejade av medlemmar i aktivistorganisationer som den ovan nämnda och en annan som kallar sig vistårinteut.

En fråga som är betydligt viktigare rör åldrande svenska medborgare som arbetat och byggt upp sitt nu sönderfallande land men nu inte klarar sina liv på de belopp de får i vad som kallas “fattigpension”. Bekopp som är en bråkdel av de summor som varje afghan (och andra) som också påstått sig vara asylbehövande “barn” har tillåtits kosta.

I september 2018 rapporterade EU:s statistikinstitut Eurostat (rapporterat i Expressen) att:

När det handlar om ekonomisk trygghet för våra äldre så spelar Sverige i bottenskiktet. Sverige har flest fattigpensionärer av de nordiska länderna och fler än majoriteten av EU:s länder – var sjätte svensk pensionär räknas som fattig. Här uppskattas det finnas 328.000 pensionärer med en disponibel månadsinkomst lägre än fattigdomsgränsen på 11.830 kronor.

Svenska folk, börja tänka! Det är mer än ett decennium för sent redan. Börja kräva rätten till en dräglig tillvaro för era gamla! Det är inte afghaner utan rätt att vistas i landet man ska ömma för, de måste lyda lagen och återvända till sitt medborgarskapsland. Det är de 328.000 fattigpensionärerna och de kanske ytterligare något hundratusen som ligger strax över den obegripligt låga fattigdomsgränsen, som borde få allt tänkbart stöd och hjälp av idoga aktivister. Tänk om de miljarder och åter miljarder skattekronor som lagts på unga män som borde ha lämnat landet för länge sedan, hade använts till fattigaste pensionärerna! Då hade de kunnat äta sig mätta varje dag, gå till tandläkaren någon gång då och då, kunnat köpa små födelsedagspresenter till sina barnbarn, unna sig “gofika” på konditori emellanåt och kunnat hämta ut sina mediciner. Och sluppit – vilket lär bli allt vanligare – bo på gatan för att de inte har råd att betala sin hyra!

Några tiotusental afghanska män som ska lämna landet har fått kosta så groteska summor genom åren att man tappar lusten att betala skatt helt och hållet medan kanske fler än 400.000 äldre beräknas ligga under fattigdomsgränsen eller strax över den för det är inte till dem miljardernas miljarder skattekronor har gått.

Det börjar eka allt tommare i Sveriges skattekistor. De pengar som skattebetalarna bidrar med genom sitt arbete måste räcka till det som varje land har plikt och skyldighet att göra i första hand: värna sitt eget folk, sina medborgare. Regeringen har skyldighet att fullfölja samhällskontraktet mellan staten och dess medborgare och dem av oss som inte är svenska medborgare men har uppehållstillstånd eller uppehållsrätt i landet. Inget land har skyldighet att hysa och försörja människor som har fått söka asyl, under processens gång fått boende, försörjning, vård och till och med skolgång bekostad av landets befolkning, men som i minst två instanser fått avslag. De ska respektera svensk lag, de måste lämna landet. Inget uppehållstillstånd = inte en krona i bidrag. Möjlighet att få sin hemresa samt en grundplåt bekostad av generösa svenska skattebetalare, så att de kan återetablera sig i sina länder.

Agerandet från de här aktivistorganisationerna är i längden skadligt för alla. På så många sätt. För dem som de puttar framför sig och ingjuter falskt hopp hos. För alla oss som måste betala spektaklet både med pengar och otrygghet och frustration över att svenska aktivister lär utlänningar att man inte behöver bry sig om vad lagarna i Sverige säger. För fattigpensionärerna som ska klara sig, sin hyra, sina mediciner, sin mat sina kläder, sina resor etc på ett belopp som ligger under vad 3, 4 dagars vistelse på ett HVB-hem har fått kosta för en enda afghan som passerat som “barn”.

Min fråga till – inte bara Socialdemokraterna utan alla partier och till alla svenskar överhuvudtaget – är:

Vad är 328.000 gamla människor värda för er?

 

© denna sajt. Vid ev citat ur texten, vänligen länka till originalinlägget.