Så här skriver en person med stor kunskap och erfarenhet på asylområdet, en migga med lång anställningstid vid Migrationsverket:

Ett förslag om att asylsökande som lyckats skaffa sig anknytning och dessutom fått barn under sin tid som asylsökande i Sverige ska få tillstånd direkt, utan att först resa hem och ansöka via hemlandets ambassad, kommer kanske bli verklighet under nästa år.

Jag kan inte förstå poängen med detta förslag. Ett förslag som dessutom “diskriminerar” de ofrivilligt barnlösa som inte lyckats bli med barn som asylsökande, trots att de lever i samboförhållanden.

Om anknytningen är seriös, varför skulle då inte hela den lilla familjen kunna resa till den asylsökande mammans eller pappans hemland tillsammans samtidigt som den asylsökande får tillfälle att presentera sin nya familj för släkt och vänner? Om en sådan resa för hela familjen skulle kosta för mycket eller av andra anledningar inte kunna genomföras kan jag fortfarande inte förstå vilken skada ett barn skulle åsamkas om någon av dess föräldrar var tvungen att resa bort under några månader för att ordna med praktiska detaljer, exempelvis skaffa sig pass och eventuellt även skilja sig från hustrun/maken i hemlandet, komma överens om vårdnaden och underhållet om det finns barn även i hemlandet etc. För att sedan resa tillbaka till Sverige med ett uppehållstillstånd. Svenska föräldrar reser t.ex. till Afghanistan som fredsbevarare och är borta i många månader, det höjs inga röster om att deras barn skulle ta skada.

Så långt en migga som ser det nya förslaget som onödigt och inte tror att regeringen tänkt på alla aspekter när den kom med förslaget. Tilläggas kan, att ingen heller talar om de asylsökandes barn med hustrun i hemlandet, som kanske inte ser sin far på flera år…

@ Denna blogg.