Under tiden jan-okt 2010 kom 799 asylsökande som sade sig vara minderåriga till Norge. Under samma tid kom 1.948 till Sverige.

Antalet som kommer till Sverige ökar, i Norge minskar det kraftigt. I jan-okt 2010 var antalet minderåriga asylsökande till Norge 66 % av antalet som kom 2009. I Sverige blir ensamkommande påstått och faktiskt minderåriga asylsökande, ofta pojkar i tonåren, bara fler och fler. (Läs och lyssna på Kommuner kan tvingas ta emot asylsökande barn, SR P1).

I Finland sökte 261 minderåriga asyl under tiden jan-okt 2010, en rejäl minskning (ca 45 %) jämfört med året innan under samma tidsperiod, då antalet var 484.

Till Danmark kom under hela 2009 (dvs jan-dec) 529 minderåriga asylsökande. Jämförande statistik för 2010 hittade jag inte (vilket förstås inte är detsamma som att den inte finns, bara att jag inte hittade uppgifterna).

Är det ingen som reflekterar över vad dessa skillnader mellan grannländerna kan bero på?

Läs också:
•  Norge: Betydande minskning av antalet asylsökande – 16 december 2010

Alla statistiska uppgifter finns givetvis på de olika ländernas migrationsansvariga myndigheters hemsidor.

 

© denna sajt. Vid citat, vänligen länka till originalinlägget.