På Facebook den 27 september, skriver Joakim Lamotte följande alarmerande texter som publiceras med hans tillstånd:

Den texten efterföljs av den här:

Det är alltså bland annat dessa personer som aktiviströrelsen #vistårinteut kräver (ja: kräver!) ska ges “amnesti” i Sverige. Deras medlemmar och även många journalister (!) på Facebook stödjer alltså de här människornas häpnadsväckande krav: “Jalla, jalla, Sverige åt alla” och anser av outgrundlig anledning att Sverige ska ge “amnesti” åt alla så kallade ensamkommande, främst hazarer från Afghanistan, Iran och Pakistan.

Jag undrar hur dessa människor tänker?

Låt oss bara hoppas att det som regeringsföreträdare och andra som arbetar professionellt med asyl- och migrationsfrågor säger, stämmer också i detta fall:

“Sverige har ett av världens mest rättssäkra asylsystem”.

För i så fall kommer det att innebära att asylbedragare utvisas och att det under inga som helst omständigheter beslutas om någon form av “amnesti” för någon utan att alla som söker skydd i Sverige prövas individuellt och i enlighet med utlänningslagen. I rättssäkerhetens namn.

© denna blogg. Vid ev citat, vänligen länka till originalinlägget.