Migrationsverket vill lyfta fram att kvinnor och män är jämställda i Finland och att kvinnor både kan och även måste själva lämna information i sitt eget ärende.

Migrationsverket – Migri – startar en kampanj där kvinnor och flickor uppmuntras att själva sköta sina tillståndsärenden med myndigheter.

Kampanjen är en del av projektet 100 jämställdhetsgärningar, vilket ingår i programmet för Finlands 100-årsjubileum. Att till exempel mannen i familjen sköter ärenden för kvinnor och hela familjen är relativt vanligt bland Migrationsverkets kunder. Detta är inte ett nytt fenomen: Migrationsverket har länge uppmuntrat kvinnor och flickor att sköta sina egna ärenden, men verket vill lyfta fram temat för att hedra Finlands 100-årsjubileum.

– Speciellt kvinnor med många barn har nästan aldrig någon möjlighet att skaffa sig tillräckliga språkkunskaper för att kunna sköta sina ärenden på finska. Det kan hända att de inte heller kan engelska. Då är det männen i familjen som lär sig språket. Detta är en vanlig orsak till att kvinnor inte sköter sina ärenden självständigt, säger kommunikationschef Aino Likitalo.

Att ibland be om hjälp till exempel på grund av bristande språkkunskaper kan vara helt förståeligt och motiverat för vem som helst. Migrationsverket vill uppmuntra kvinnor och flickor att delta i uträttandet av sitt eget ärende så långt möjligt. Även om kvinnans språkkunskaper inte räcker till att sköta ärendet ensam, ska myndigheten till exempel rikta sina frågor direkt till henne. När Migrationsverket fattar ett beslut är det ytterst viktigt att verket får all information som har betydelse vid handläggningen av ansökan. Ansökningarna är personliga, och därför är det viktigt att kvinnor och flickor får själva svara på frågor som gäller deras liv.

– Ärenden som handlar om uppehållstillstånd, medborgarskap och asyl är känsliga och hör ofta till de viktigaste besluten i den sökandes liv. Vi på Migrationsverket är medvetna om detta och arbetar därför ansvarsfullt och pålitligt. En del av vårt uppdrag är att säkerställa att den som ansöker om tillståndet blir personligen hörd.

Migrationsverket ber också kvinnor och flickor att själva tala i telefon när det är fråga om deras eget ärende.

– Ibland märker vi att kvinnan trots allt har rätt bra språkkunskaper. Då är det enklare att sköta ärendet, och kvinnans språkkunskaper utvecklas när hon vågar börja tala.

Under kampanjen fokuserar Migrationsverkets personal särskilt på att uppmuntra kvinnor och flickor vid alla kundkontakter. Migrationsverkets kunder kan ta del av kampanjen under hösten när de uträttar sina ärenden.