Klicka på textrutan för att komma till insändaren i Hufvudstadsbladet.

 

Läs först mina texter och repliker på andras repliker på min text i Hufvudstadsbladet nyligen. Här finns länkar till i dem alla: Min slutliga slutreplik i Hufvudstadsbladet – hoppas jag.

Den 20 april kan man läsa en insändare med rubriken Avsluta tvångsavvisningarna! I samma tidning. En välmenande men ogenomtänkt text av fyra,  helt säkert godhjärtade och alldeles extra säkert välmenande men helt okunniga, personer. Eller ovilliga personer. Ovilliga att förstå vad det är de själva skriver. Bland annat:

Det är helt oacceptabelt och strider mot andan i människorättskonventionen att människor som flytt från sitt hemland och sökt asyl på annat håll mot sin vilja skickas tillbaka.

Kommentar: Ungefär som de personer som replikerat på min text i Hufvudstadsbladet så verkar insändarskribenterna inte tänka efter ordentligt innan de sätter fingrarna på datorns tangentbord. Vad menar de, egentligen? De säger att det är ”helt oacceptabelt och strider mot andan i människorättskonventionen” att personer som sökt asyl i Finland och, i enlighet med utlänningslagen och ratificerade konventioner, fått avslag på sina ansökningar ”mot sin vilja skickas tillbaka”!

Men snälla skribenter, de har ju inte fått tillstånd att stanna i Finland och då ska de lämna landet vare sig de själva och andra vill det eller inte. Oacceptabelt vore om de stannade kvar. Det är ju inte deras vilja att stanna i Finland som styr, om det var så det gick till då skulle alla och envar som vill kunna flytta in, och den reglerade invandringen skulle vara ett minne blott. Och det skulle bli som i Sverige, vilket är vad jag varnar för i min opinionsartikel som det finns länk till i texten Min slutliga slutreplik i Hufvudstadsbladet – hoppas jag.

De fyra insändarskribenterna skriver också:

Vi förstår att en positiv lösning av flyktingsituationen innebär utgifter för samhället. Dessa frågor bör dock kunna lösas på ett annat sätt än genom att med tvång skicka människor tillbaka till de omständigheter för vars skull de från början har sökt asyl.

Kommentar: Återigen glömmer de fyra skribenterna att det finns lagar och konventioner som i en asylprocess som genomförs av Migrationsverket, Migri. Och – om man inte är nöjd med beslutet – kan man överklaga det i förvaltningsdomstolen. Det är inte i första hand ”andan” i lagen eller i någon konvention som ska tolkas utan lagens och konventionens bokstav. Man kan inte ”lösa dessa frågor” på något annat sätt än att de som fått avslag lämnar landet. Frivilligt i första hand, vilket alltid är ett bättre alternativ, inte minst för den som ändå måste lämna Finland. Med tvång i andra hand om personen inte respekterar att en myndighet och en domstol avslagit hans/hennes ansökan om uppehållstillstånd i Finland.

Jag vet inte hur många gånger jag redan gjort det, men eftersom citatets innebörd är så rak och tydlig så gör jag det igen. Alltså citerar statsminister Juha Sipilä, som den 16 mars 2016 sa:

”Vi håller hjärtat varmt men huvudet kallt. Vi hjälper dem som flyr krig men inser realistiskt att här också finns sådana som inte kommer att beviljas asyl och folk som inte har rent mjöl i påsen.”

© denna blogg. Vi ev citat, vänligen länka till detta inlägg.