Lite lättillgänglig statistik från Sveriges östra grannland.

 

Om befolkningen

Om brott

Om utlänningar, asyl och migration