Maahanmuuttovirasto logoMigrationsverket informerar:

 

Asylbeslut för irakier: Andelen negativa beslut har ökat betydligt

Finland Asylbeslut irakier 1.1-30.6 2016Klicka på bilden för att se den i större format.

Lagändringen i maj som innebar att humanitärt skydd avlägsnades ur utlänningslagen samt Migrationsverkets nya riktlinjer för Irak-beslut börjar nu kunna skönjas i fördelningen av asylbeslut för irakier. Andelen negativa beslut har ökat betydligt.

Från januari till juni 2016 beviljades 1.424 irakier asyl eller annat uppehållstillstånd, vilket utgjorde 19 procent av alla beslut. Under samma tid fattades negativa beslut för 3.064 irakier, vilket utgjorde 40 procent av alla beslut. I de beslut som fattats efter lagändringen samt uppdateringen av Migrationsverkets riktlinjer i maj, är andelen negativa beslut ännu större: i juni var 77 procent av samtliga beslut för irakier negativa.

Grunden för ett negativt beslut är ofta att personen kommer från ett område där hans eller hennes vistelse inte för närvarande innebär ytterst allvarlig personlig fara eller att personen har möjlighet att fly inom landet.

Till den stora andelen negativa beslut bidrar även profilen hos de asylsökande samt Migrationsverkets sätt att organisera sitt arbete: för att avveckla köerna har man under början av sommaren avgjort en stor del så kallade klart negativa fall och fall där det inte längre finns något behov av tilläggsutredningar.

Finländska medier serie grön