Maahanmuuttovirasto logoMigrationsverket – Migri – meddelar:

Så här ser asylbeslutsläget i Finland ut för tiden 1 januari –13 november 2016. Totalt har 24.198 beslut fattats: 26 procent av dem positiva, 49 procent negativa. Resten, 25 procent av asylansökningarna, är avskrivna eller avvisade utan prövning.

8.729 ärenden väntar på beslut.

asylbeslut-1-1-13-11-2016-migri

Finländska medier serie grön