Om åldersbedömningarnas Vilda Västern skriver en migga följande:

Jag skriver detta mail med anledning av att Migrationsverket hädanefter ska låta Rättsmedicinalverket göra medicinska åldersbedömningar av ensamkommande minderåriga asylsökande.

Jag är försiktigt optimistisk till detta nya arbetssätt, men märk väl att det endast rör sig om en försiktig optimism.

Men dessa medicinska  åldersbedömningar kommer dessvärre inte per automatik att avse alla ensamkommande.

Här är det fortfarande ansvarig handläggare och beslutsfattare som bestämmer om sökanden har gjort sin underårighet sannolik.

Hittills har det varit så, att om den sökande inte har gjort sin underårighet sannolik, har man i asylbeslutet skrivit upp honom i ålder.

Problemet har varit att handläggare och beslutsfattare som varit ”snälla” har valt att tro på den sökande och låtit honom förbli registrerad som barn, medan andra kollegor valt att skriva upp den sökande i ålder, trots att han inte gjort sin underårighet sannolik.

Vad vi därför nu kan vänta oss är att  ”snälla” beslutsfattare och handläggare som kommer att tro på sökandes underårighet, inte kommer att remittera dem till medicinsk ålderskontroll, så att de därmed slinker igenom det filter som dessa kontroller har till syfte att vara.

Orsaken är den, att till skillnad från andra länder, där dessa kontroller är tvingande om det inte är absolut uppenbart att den sökande är ett barn, är de svenska kontrollerna frivilliga att tillämpa, både för den sökande och för Migrationsverkets tjänstemän.

Kommentar: Det kan inte få vara så att det ska vara frivilligt för Migrationsverkets tjänstemän att – som miggan beskriver det – godtyckligt välja att tro eller låtsas tro att en person som uppger sig vara minderårig men inte styrker det, är det! Alltså om det inte är absolut uppenbart att personen är just minderårig, naturligtvis.

© denna sajt. Vid citat, vänligen länka till originalinlägget.