En annan migga kommenterar inlägget En migga: Migrationsverket – De Tre Apornas Armé:

Migrationsöverdomstolens dom om att det krävs pass – även när det gäller en somalier – innan ett tillfälligt uppehållstillstånd (TUT) på grund av anknytning till make/maka kan beviljas, är intressant. Men som jag har förstått beviljas TUT bara när det gäller anknytning som uppstått medan parterna levt i varsitt land, alltså inte levt som gifta eller sambor i hemlandet. Om anknytningen är etablerad,  alltså om en asylsökande hade en maka eller eller make som han eller hon levde ihop med redan i hemlandet brukar PUT beviljas den som ansöker på anknytning. Om permanent uppehållstillstånd (PUT) beviljas finns det inte något krav på pass enligt svensk rätt.

Somalier (som domen handlade om) uppger redan nu, undantagslöst, och oavsett ålder, att de är gifta i hemlandet. De har inga ID-handlingar och sådana krävs inte heller av “maken/makan” som ansöker på anknytning på svenska ambassaden. Huvudsaken är att personen kommer ihåg vilket namn den hade enligt den asylsökande. Personen bör också veta hur länge den ska ha varit gift med den före detta asylsökande som nu fått PUT. Men hon eller han har oftast fått del av dessa uppgifter redan och memorerat uppgifterna inför ambassadintervjun.

Asylsökande somalier vill för det mesta få protokollen för sina utredningar hemskickade genast. Antagligen för att komma ihåg vad de sagt om sina “makar” och berätta för den  som ska komma hit som “make/maka”. Om berättelserna är korrekt inlästa och därför överensstämmer beviljar verket först PUT, sedan främlingspass för den som vill komma hit via ambassaden.

Det blir svårare sedan, när nästa maka eller make ska komma. Alltså när man flyttat ifrån den som man tog hit i första hand och den “relationen”  är slut.  Eftersom den nya anknytningen inte kan  anses vara etablerad redan i hemlandet är det endast TUT som kan beviljas till den nya “makan eller maken” och då måste man ha pass, även om man är somalier. Och en del somaliska män säger sig ha haft fler än en hustru i hemlandet…

Eftersom Migrationsverket inte heller gör DNA-tester annat än i undantagsfall på de barn som en somalisk referent, före detta asylsökande, säger sig ha haft i hemlandet, kan förstås vilka som helst kvinnor med vilka som helst barn efter en ambassadansökan få PUT på grund av anknytning till någon person som verket bedömt som varande somalier. Huvudsaken är att berättelserna stämmer överens. Och det måste finnas rätt antal barn som är ungefär så gamla som framgår av asylprotokollet. Passkrav finns inte när PUT beviljas, och PUT, inte TUT,  beviljas alltid när personen i Sverige, den före detta asylsökande har PUT och det är hans så kallade “hustru och barn” som ansöker på ambassaden.

Man ska göra DNA-test i vartenda fall: på mannen, kvinnan och barnen. Och när det gäller “hushållsbarnen”  borde man helt enkelt avslå ansökningarna.

Kommentar: Det spelar ingen roll hur många gånger miggorna slår larm om bedrägerier och lurendrejerier och att de larmar om att det behöver införas DNA-tester och ordentliga kontroller – deras arbetsgivare Migrationsverket verkar inte lyssna eller bry sig om vad de säger. Därmed anländer fler och fler människor utan anknytning till Sverige och utan asyl- eller andra skäl till vare sig PUT eller TUT och tas in – till en skrämmande stor del – för livslång försörjning utan att man vet om de har rätt till det.

Det här är ingen värdering av någonting, det är fakta. Hur man ska ställa sig till det hela får läsarna, svenska folket, väljarna själva avgöra.

 

© denna sajt. Vid citat, vänligen lönka till originalinlägget.