Klicka på textrutan för att läsa hela Widar Anderssons ledarartikel på Folkbladets sajt.

Texten börjar rakt och tydligt:

En av de större framtidsfrågorna för Sverige är hur vi framöver ska förhålla oss till de stora folkvandringar som pågår från syd till nord och från öst till väst. Som det visat sig så har asylsystemet helt kört i väggen. Det är extremt ineffektivt och otroligt dyrt att hålla sig med ett mottagningssystem där det erfarenhetsmässigt visar sig att minst hälften av de asylsökande inte uppfyller villkoren. Under tiden – ibland flera år – även solklara avslagsfall från säkra länder tröskas runt i överbelastade juridiska system så står svenska staten för boende och dagersättning.

Kommentar: Detta är självklara, och för alla idag uppenbara fakta. Många har sagt ungefär just detta de senaste 15, 20 åren men orden har klingat för helt döva öron. Att de inte fått gehör hos dem som kallar sig “folkvalda” och “ansvariga politiker”, är en mycket starkt bidragande orsak till det läge som idag råder i Sverige. Med ett okänt antal illegala invandrare (“papperslösa”) som lever och på något sätt “försörjer sig” här (svart, kriminellt – något annat sätt finns inte), samt mängder av före detta asylsökande som fått avslag på sina ansökningar om skydd i Sverige som vägrar lämna landet, fungerar inte systemet. Inte heller fungerar det när ett stort antal människor på falska grunder och ibland i flera identiteter, getts rätt till full försörjning här.

I texten kan man också läsa:

Ska Sverige kunna möta alla de förhoppningar och all den längtan efter ett bättre liv som driver på folkvandringarna på ett vettigt sätt så behöver invandrings/folkvandringspolitiken reformeras i grunden.

Kommentar: Sverige har naturligtvis ingen som helst skyldighet – och faktiskt ingen möjlighet heller – att kunna “möta förhoppningar och längtan efter ett bättre liv”. Välfärdsstaten är redan i gungning, kommuner går på knäna liksom sjukvården och skolorna. Det brutala och ofta rent barbariska våldet breder ut sig i landet, som till största delen enligt statistiken utförs av hitkomna från utomeuropeiska länder i första och andra generation. Sverige kan inte medvetet välkomna ännu fler outbildade personer när granatkastning, skjutningar, knivdåd, våldtäkter – ofta mot den svenska befolkningen, om än inte enbart  – redan existerar och riskerar att öka om en oansvarig invandringspolitik och slappa rutiner får fortsätta att råda.

Sverige är inte ett land i något krigförande lands närhet, dit det i första hand är meningen att människor i faktiskt och akut behov av skydd under en tid ska kunna tas emot. Sverige ligger både geografiskt och kulturellt längst bort från Syrien, som är det land där krig pågått och pågår i delar av landet, och kan inte vara det land som i mycket stora mängder ska ta emot dess medborgare. Än mindre kan Sverige öppna gränserna för alla dem som nämns i FOCUS Onlines reportage nedan med rubriken: “Ingen chans att få asyl. Annorlunda än 2015: Till Grekland kommer många fler migranter än syrier”, det vill säga migranter utan asylskäl från Afghanistan, Pakistan och afrikaner från Etiopien, Marocko och Algeriet.

Det är nu bland annat dessa ofta rasande män, som med våld försöker tränga sig in i en suverän stat mot gällande lag, som en del tycker ska få tåga upp genom Europa och in i Sverige. Ytterst få – om ens några – är flyktingar. Inte ens syrierna flyr från krig, de har redan skydd i Turkiet och inget land i EU har lagar som tillåter att människor tar sig in och kräver “bättre liv” utan några som helst andra skäl än att de säger att det är vad de vill att EU ska ge dem.

Sverige är inte heller längre ett tryggt och stabilt land och resurserna täcker inte till för att upprätthålla det som svenskarnas mor- och farföräldrar och deras föräldrar och generationer ännu längre tillbaka, byggde genom hårt arbete, försakelser, vilja att skapa ett välfärdsland för sig själva, sina barn, barnbarn och kommande generationer.

Här nedan är något om vad som sägs och skrivs om migrantkrisen som Turkiet starkt bidragit till. Migranterna är till största delen unga män som försöker bryta sig in i Grekland. En del skriker “Allahu akhbar” och “Takbir” – det är inga vänligt sinnade personer som med våld försöker ta sig genom/över gränsen för att sedan tvinga sig vidare upp genom Europa, många med Sverige som mål.

Klicka på textrutan för att läsa artikeln och se videoklipp på Deutsche Welles sajt.

Opinion: Afghanska flyktingar inte välkomna

There are two reasons why relatively few Syrians and a disproportionately high number of Afghans in Turkey have made their way to the country’s border with Greece and the European Union. Syrians who have managed to gain a foothold in Turkey in the past few years would have a lot to lose if they migrated illegally to Europe. Afghans, along with many other irregular migrants from Iran and Pakistan, would not. Syrians usually live in family units: They stay. Afghans and Iranians in Turkey are mostly young, single men: They want to leave.

Klicka på textrutan för att läsa teten och se videoklippet på FOCUS Onlines sajt.

Ingen chans att få asyl
Annorlunda än 2015: Till Grekland kommer många fler migranter än syrier

Fast eine Million Syrer sollen sich aus der hart umkämpften Provinz Idlib auf den Weg in die Türkei gemacht haben. Doch die Mehrzahl der Menschen, die derzeit offenbar zu Tausenden, teils in Bussen, an die griechische Grenze transportiert werden, sind keine Kriegsflüchtlinge. Dies bestätigte am Donnerstag Antonius Avgerinos, Präsident des griechischen Roten Kreuzes, nachdem er sich direkt am Grenzübergang einen Überblick über die humanitäre Situation der Menschen verschafft hat. Allein am Grenzübergang Kastanies sollen derzeit bis zu 10.000 Menschen unter unwürdigen Bedingungen vor Stacheldrahtzäunen campieren.

„Während es vor fünf Jahren vor allem Kriegsflüchtlinge aus Syrien waren, die sich über die griechische Grenze in Sicherheit brachten, sind es heute hauptsächlich Migranten, die aus wirtschaftlichen Gründen ihre Heimatländer verlassen haben“, sagte Avgerinos zu FOCUS Online. „Die übergroße Zahl kommt aus Afghanistan, gefolgt von Pakistan. Und es sind inzwischen auch sehr viele Afrikaner dabei – vor allem aus Äthiopien, Marokko und Algerien.“

Ungefärlig översättning (jag är inte översättare från tyska till svenska):

Nästan en miljon syrier sägs ha tagit sig från den hårt kämpade provinsen Idlib till Turkiet. Men majoriteten av dem, som nu i tusental transporteras i bussar till den grekiska gränsen, är inte krigsflyktingar. Detta bekräftades på torsdag av Antonius Avgerinos, chef för grekiska Röda korset, efter att han fått en översikt över den humanitära situationen vid gränsövergången. Enbart vid gränsövergången Kastanies befinner sig upp till 10.000 människor vid taggtrådsstängslet under ovärdiga förhållanden.

– Även om det för fem år sedan var främst flyktingar från Syrien som lyckades ta sig i säkerhet via den grekiska gränsen, är det idag främst migranter som har lämnat sina hemländer av ekonomiska skäl,” sa Avgerinos till VIP News. Det stora antalet kommer från Afghanistan, följt av Pakistan. Och det finns nu också många afrikaner – särskilt från Etiopien, Marocko och Algeriet.

Klicka på bilden för att läsa hela artikeln och se videoklipp på CBCs sajt.

Ur texten:

Migrants try to tear down Turkey-Greece border fence

Groups of mostly young men tied ropes onto the fence in an attempt to tear it down. Some shouted “Allah is Great” while others shouted “open the border.”

Greece has deployed riot police and border guards to repel people trying to enter the country and the Greek border area has since seen violent confrontations between them and the migrants.

Klicka på rutan för att se videoklippet och läsa hela Associated Press text.

Videoklippet visar hur grekisk polis griper personer som illegalt tagit sig in i landet. Ingen har rätt att utan tillstånd ta sig in i ett annat land. Den som bryter mot lagen begår ett brott. Det gjorde de två svenskarna som satt fängslade i Etiopien också: de korsade gränsen illegalt från Somalia och  bestraffades enligt etiopisk lag. Varje land har sina egna lagar vad gäller överträdelse av dess gränser utan tillstånd. Svensk lag gäller till exempel bara i Sverige, inte i andra länder.

Ur APs text:

Greek police detain migrants arriving from Turkey

Greece has made clear its borders are shut. Since thousands of people began arriving on the Turkish side of the border Friday demanding to be let into the country, Greek authorities have sent military and police reinforcements to prevent mass attempts by migrants to cross. Many of those hoping to cross were trying their luck by wading or rowing across the Evros River that runs along most of the length of the border. Greek authorities have set up cordons of police and army checks on and near the border, arresting those who managed to make it through.

Kommentar: Hur man än vänder och vrider på saken så är det så, att hundratusentals (Erdogan säger “miljoner”) migranter, varav en  stor majoritet inte är flyktingar, inte har rätt att utan inresetillstånd ta sig in i vare sig Grekland eller något annat land i EU eller i världen. Invandringen är reglerad och villkorad i alla länder på jorden. Det finns ingen som helst möjlighet för EU att släppa in hundratusentals, kanske miljoner människor som tycker att Europa ska ge dem allt de vill ha för att leva “ett bättre liv”.

Många har förespråkat någon form av asylsökarcentra utanför EU:s gränser där människor som anser sig ha asyl- eller skyddsskäl ska kunna söka just asyl eller skydd i första hand i ett närliggande, icke krigförande land. I andra hand kan EU, om länderna är villiga och gemensamt kan komma överens om reglerna, skicka kompetent personal som inte låter sig mutas och luras, att i enlighet med de kvoter EU-länderna i så fall accepterar, genomföra asylprocesserna på plats. Kanske skulle det kunna fungera, men det vet man inte förrän man prövat det. Det förutsätter förstås att alla EU-länder faktiskt är överens om hur många äkta flyktingar de vill och kan ge skydd åt under en tid tills det blir säkert för dem att återvända till sina hemländer. Eller tills de, enligt respektive lands regler, ges rätt att ansöka om permanenta uppehållstillstånd, till exempel om kriget i hemlandet varar mycket lång tid.

Slutkommentar: Det kan kanske också vara av intresse att känna till att också flyktingar har skyldigheter enligt flyktingkonventionen*. I artikel 2 i Bilaga II 1951 års konvention angående flyktingars rättsliga ställning, under rubriken Allmänna skyldigheter, anges:

Varje flykting har gentemot det land, varest han befinner sig, skyldigheter främst innebärande, att han skall ställa sig till efterrättelse gällande lagar och föreskrifter ävensom anstalter, som vidtagas för upprätthållande av den allmänna ordningen.

Det innebär bland annat att om man får avslag på sin ansökan ska man respektera beslutet som fattats i enlighet med landets utlänningslag och relevanta konventioner, men också att inte spränga hus och kasta granater på polisstationer och socialkontor eller skjuta folk på gator och restauranger…

* Wikipedia: FN:s flyktingkonvention (även kallad Genèvekonventionen eller mer formellt 1951 års konvention angående flyktingars rättsliga ställning) är en internationell konvention som ursprungligen skapades för att ge skydd åt de som var flyktingar på grund av andra världskrigets händelser. 1967 utvidgades konventionen genom ett tilläggsprotokoll, New York-protokollet, så att den inte längre var begränsad till flyktingar från Europa och tidsperioden före 1951. Konventionen reglerar staternas skyldigheter i förhållande till flyktingar. Konventionen definierar också vilka personer som räknas som flyktingar, principen om non-refoulement och vilka som inte räknas dit (som till exempel krigsförbrytare). Flyktingar enligt konventionens definition kallas ofta konventionsflyktingar.

 

© denna sajt. Vid citat, vänligen länka till originalinlägget.