Merit Wager http://meritwager.nu Wed, 22 Jan 2020 19:21:53 +0000 sv-SE hourly 1 https://wordpress.org/?v=5.3.1 http://meritwager.nu/wp-content/uploads/2016/12/cropped-MeritWager-icon-2-32x32.jpg Merit Wager http://meritwager.nu 32 32 Om kriterierna för att erkännas som ”nationell minoritet” http://meritwager.nu/allmant/om-kriterierna-for-att-erkannas-som-nationell-minoritet/ http://meritwager.nu/allmant/om-kriterierna-for-att-erkannas-som-nationell-minoritet/#respond Wed, 22 Jan 2020 19:21:53 +0000 http://meritwager.nu/?p=118294 http://meritwager.nu/allmant/om-kriterierna-for-att-erkannas-som-nationell-minoritet/feed/ 0 Varför lyssnade man inte på Mauricio Rojas för 13 år sedan och på Lars-Gunnar Lundh för tre år sedan? http://meritwager.nu/allmant/varfor-lyssnade-man-inte-pa-mauricio-rojas-for-13-ar-sedan-och-pa-lars-gunnar-lundh-for-tre-ar-sedan/ http://meritwager.nu/allmant/varfor-lyssnade-man-inte-pa-mauricio-rojas-for-13-ar-sedan-och-pa-lars-gunnar-lundh-for-tre-ar-sedan/#respond Wed, 22 Jan 2020 16:14:59 +0000 http://meritwager.nu/?p=118273 http://meritwager.nu/allmant/varfor-lyssnade-man-inte-pa-mauricio-rojas-for-13-ar-sedan-och-pa-lars-gunnar-lundh-for-tre-ar-sedan/feed/ 0 Finland. Lite statistik gällande invandring och medborgarskap 2019. http://meritwager.nu/allmant/finland-lite-statistik-gallande-invandring-och-medborgarskap-2019/ http://meritwager.nu/allmant/finland-lite-statistik-gallande-invandring-och-medborgarskap-2019/#respond Mon, 20 Jan 2020 13:32:54 +0000 http://meritwager.nu/?p=118269 http://meritwager.nu/allmant/finland-lite-statistik-gallande-invandring-och-medborgarskap-2019/feed/ 0 Finland. Lite lättillgänglig statistik. http://meritwager.nu/allmant/finland-lite-lattillganglig-statistik/ http://meritwager.nu/allmant/finland-lite-lattillganglig-statistik/#respond Fri, 17 Jan 2020 12:37:54 +0000 http://meritwager.nu/?p=118176 http://meritwager.nu/allmant/finland-lite-lattillganglig-statistik/feed/ 0 Borås stad: Lägesbild Norrby som av polisen klassas som ett ”särskilt utsatt område”. http://meritwager.nu/allmant/boras-stad-lagesbild-norrby-som-av-polisen-klassas-som-ett-sarskilt-utsatt-omrade/ http://meritwager.nu/allmant/boras-stad-lagesbild-norrby-som-av-polisen-klassas-som-ett-sarskilt-utsatt-omrade/#respond Mon, 13 Jan 2020 19:36:59 +0000 http://meritwager.nu/?p=118197 http://meritwager.nu/allmant/boras-stad-lagesbild-norrby-som-av-polisen-klassas-som-ett-sarskilt-utsatt-omrade/feed/ 0 Multipla identiteter har inte stoppats, och någon kontroll på vilka som finns i landet och varför existerar inte i Sverige. http://meritwager.nu/allmant/multipla-identiteter-har-inte-stoppats-och-nagon-kontroll-pa-vilka-som-finns-i-landet-och-varfor-existerar-inte-i-sverige/ http://meritwager.nu/allmant/multipla-identiteter-har-inte-stoppats-och-nagon-kontroll-pa-vilka-som-finns-i-landet-och-varfor-existerar-inte-i-sverige/#respond Sun, 12 Jan 2020 14:28:44 +0000 http://meritwager.nu/?p=118185 http://meritwager.nu/allmant/multipla-identiteter-har-inte-stoppats-och-nagon-kontroll-pa-vilka-som-finns-i-landet-och-varfor-existerar-inte-i-sverige/feed/ 0 Finland. För att svenska medier och andra ska kunna följa vad som händer i Finland och rapportera om det, måste de ha hjälp av finskspråkiga personer. http://meritwager.nu/allmant/finland-for-att-svenska-medier-och-andra-ska-kunna-folja-vad-som-hander-i-finland-och-rapportera-om-det-maste-de-ha-hjalp-av-finsksprakiga-personer/ http://meritwager.nu/allmant/finland-for-att-svenska-medier-och-andra-ska-kunna-folja-vad-som-hander-i-finland-och-rapportera-om-det-maste-de-ha-hjalp-av-finsksprakiga-personer/#respond Sat, 11 Jan 2020 14:48:29 +0000 http://meritwager.nu/?p=118162 http://meritwager.nu/allmant/finland-for-att-svenska-medier-och-andra-ska-kunna-folja-vad-som-hander-i-finland-och-rapportera-om-det-maste-de-ha-hjalp-av-finsksprakiga-personer/feed/ 0 I praktiken: I Sverige tvingas landets egen befolkning att bekosta bedrägerier och våldsbrott som begås mot dem och deras barn. http://meritwager.nu/allmant/i-praktiken-i-sverige-tvingas-den-skattebetalande-befolkningen-att-bekosta-bedragerier-och-valdsbrott-som-begas-mot-dem-och-deras-barn/ http://meritwager.nu/allmant/i-praktiken-i-sverige-tvingas-den-skattebetalande-befolkningen-att-bekosta-bedragerier-och-valdsbrott-som-begas-mot-dem-och-deras-barn/#respond Wed, 08 Jan 2020 15:04:04 +0000 http://meritwager.nu/?p=118152 http://meritwager.nu/allmant/i-praktiken-i-sverige-tvingas-den-skattebetalande-befolkningen-att-bekosta-bedragerier-och-valdsbrott-som-begas-mot-dem-och-deras-barn/feed/ 0 Finland blev plötsligt lite intressantare för svenskar… http://meritwager.nu/allmant/finland-blev-plotsligt-lite-intressantare-for-svenskar/ http://meritwager.nu/allmant/finland-blev-plotsligt-lite-intressantare-for-svenskar/#respond Wed, 08 Jan 2020 12:38:42 +0000 http://meritwager.nu/?p=118148 http://meritwager.nu/allmant/finland-blev-plotsligt-lite-intressantare-for-svenskar/feed/ 0 Krister Thelin på sajten Kvartal http://meritwager.nu/allmant/krister-thelin-pa-sajten-kvartal/ http://meritwager.nu/allmant/krister-thelin-pa-sajten-kvartal/#respond Wed, 08 Jan 2020 11:52:54 +0000 http://meritwager.nu/?p=117951 http://meritwager.nu/allmant/krister-thelin-pa-sajten-kvartal/feed/ 0 ”En sminkad gris är ändå bara en gris.” Men det förstår inte de, som trots avsaknad av tillräcklig kompetens, tagit på sig uppgiften att styra Sverige. http://meritwager.nu/allmant/en-sminkad-gris-ar-anda-bara-en-gris-men-det-forstar-inte-de-som-trots-avsaknad-av-tillracklig-kompetens-tagit-pa-sig-uppgiften-att-styra-sverige/ http://meritwager.nu/allmant/en-sminkad-gris-ar-anda-bara-en-gris-men-det-forstar-inte-de-som-trots-avsaknad-av-tillracklig-kompetens-tagit-pa-sig-uppgiften-att-styra-sverige/#respond Mon, 06 Jan 2020 13:32:00 +0000 http://meritwager.nu/?p=118139 http://meritwager.nu/allmant/en-sminkad-gris-ar-anda-bara-en-gris-men-det-forstar-inte-de-som-trots-avsaknad-av-tillracklig-kompetens-tagit-pa-sig-uppgiften-att-styra-sverige/feed/ 0 Ja, med Kamali gick integrationspolitiken sannerligen vilse. Och hans utredningar, som inte ledde just någonvart, var oerhört dyra. http://meritwager.nu/allmant/ja-med-kamali-gick-integrationspolitiken-sannerligen-vilse-och-hans-utredningar-som-inte-ledde-just-nagonvart-var-oerhort-dyra/ http://meritwager.nu/allmant/ja-med-kamali-gick-integrationspolitiken-sannerligen-vilse-och-hans-utredningar-som-inte-ledde-just-nagonvart-var-oerhort-dyra/#respond Sun, 05 Jan 2020 13:09:01 +0000 http://meritwager.nu/?p=118121 http://meritwager.nu/allmant/ja-med-kamali-gick-integrationspolitiken-sannerligen-vilse-och-hans-utredningar-som-inte-ledde-just-nagonvart-var-oerhort-dyra/feed/ 0