Det kommer allehanda mejl och förfrågningar och en bloggläsare som hört av sig skriver så här:

Enligt statistiken ger Sverige många fler uppehållstillstånd än vad till exempel andra nordiska länder gör. Många avslag överklagas. Men vet du om någon granskar de uppehållstillstånd som beviljas? Att de ges på rätt grunder, att de följer lagen. Ibland tror jag att Migrationsverket beviljar så många ansökningar bara för att få undan balanserna.

En relevant fråga, i allra högsta grad. Därför läggs vår korrespondens ut här (med mejlskrivarens tillstånd, givetvis). Mitt reflekterande svar lyder:

Nej, det är såvitt jag vet ingen som granskar beviljade TUT *och PUT**. Kanske någon forskare granskar en viss tidsperiod eller PUT till personer från ett visst land, det vet jag inte men det kan ju vara en tanke. Att det skulle göras någon reglerad kontroll av positiva asylbeslut, det har jag aldrig hört talas om.

Med tanke på asylbedrägerier av alla de slag är ganska övertygad om att antalet felaktigt beviljade TUT och PUT är många, många fler än antalet felaktiga avslag. Men det får vi förstås aldrig veta med säkerhet om besluten inte granskas…

Mejlskrivaren, som själv tidigare arbetat på Försäkringskassan, påpekar sedan att:

På Försäkringskassan granskade man att sjukpenning, föräldrapenning med mera betalades ut enligt gällande lag.

Bedrägerierna som upptäcks där leder till åtgärder. Men myndigheten Migrationsverkets beslut, som grundar sig på falska uppgifter, leder ingenstans. Inte ens när de upptäcks och TUT eller PUT enligt lagen ska återkallas…

Ur Utlänningslagen (2005:716) :

© denna sajt.Vid ev citat, vänligen länka alltid till originalinlägget.