I det här inlägget tar jag upp blandade reaktioner på det vansinniga beslutet från regeringen att helt bortse från asylrätten och skapa orättvisa och felaktiga sidosystem för afghaner utan några som helst skäl att vara i landet överhuvudtaget. Personer, som till höga kostnader redan gått igenom asylprocessen för att få beslutet stadfäst av såväl Migrationsverket som migrationsdomstolar: ”Du har inte asyl- eller skyddsskäl, du ska lämna Sverige”.

Verkligheten börjar sjunka in hos allt fler. Men inte hos MP (MiniPartiet) och tyvärr inte heller hos S. Och inte hos Public Service, där den mångfacetterade verkligheten på asylområdet ännu inte nått in, utan där stor okunskap (eller ovilja?) och ensidighet råder.

Klicka på textrutan för att läsa och lyssna på inslaget i Sveriges Radio.

I Sveriges Radio den 28 november rapporteras som vanlig tendentiöst och okunnigt och ställes inte relevanta följdfrågor. Som här, där man intervjuar  Muhammed Reza, ordförande i Afghanska föreningen i Jämtlands län, som förstås säger:

Jag tycker det är jättebra att de har bestämt att de ensamkommande som kom under 2015 får en ny chans att stanna här.

SR frågar:

Men om Migrationsverket har bestämt att de inte har skäl att stanna i Sverige, varför tycker du då att de bör få stanna?

Den intervjuade Muhammed Reza svarar:

Utifrån det som jag ser, helheten, hur situationen är i Afghanistan. Det är inte ett land som man bör skicka en person till som knappt har några anhöriga där, det är väldigt svårt för den personen att få ett bra liv där.

Kommentar: Inte en endaste liten följdfråga om till exempel vad ”knappt har några anhöriga där” betyder. Inte heller något påpekande om att asylrätten inte handlar om ifall man ”har ett bra liv” i sitt land. Och givetvis inte heller något påpekande om att Migrationsverkets man på plats i Afghanistan Kjell-Terje Torvik men öven andra, vittnar om att så gott som alla unga män som återsänds till Afghanistan möts på flygplatsen av familj och släkt och det boende som IOM ordnat för dem som lögnaktigt påstått att de inte har någon familj eller släkt kvar i livet eller inte vet var de är, står tomt…

Klicka på textrutan för att läsa hela artikeln.

I Dagens Industri den 29 november skriver PM Nilsson bland annat:

De principvidriga och orättvisa delarna av förslaget är väl kända och kommenterade, men de mer praktiska förtjänar nu minst lika mycket uppmärksamhet.
—————
Så hur går det för denna grupp i skolan? Illa, visar en ESO-rapport och en SOU-utredning som kom på försommaren. Svensk skola är inte särskilt bra på något, men riktigt dålig är den på att utbilda utländska elever. Inget annat land i Pisa har så stor skillnad i resultat på inrikes och utrikes födda elever. Sämst går det för de ensamkommande.

90 procent av inrikes födda elever har gymnasiekompetens efter grundskolan. Om man invandrar till grundskolan i högstadiet är det 30 procent som klarar gymnasiebehörighet. 20 procent av de ensamkommande klarar godkänt i svenska, engelska och matte.

Kommentar: Hur kan Fridolin, MP, komma undan med att dessa människor ska hysas och försörjas av svenskar i Sverige och uppta platser i gymnasieskolan som redan är hårt ansträngd och som behövs för personer med rätt att ta del av det svenska samhällets välfärd och system? Någon måste stoppa honom och detta MP = MiniParti, innan det här synnerligen oansvariga förslaget som han kokat ihop går igenom! Om det då betyder att man också måste stoppa Stefan Löfven också så må det bli så. Stefan Löfven förtjänar inte att vara statsminister i en demokratisk rättsstat. Ett land kan inte ha en statsminister som går med på huvudlösa idéer från ett huvudlöst MP (MiniParti). Idéer som han dessutom bara någon vecka tidigare helt förkastat.

Klicka på textrutan för att läsa artikeln på Kvartals sajt.

 

Och så här skriver Jörgen Huitfeldt, som 2016 granskade frågan för Sveriges Radio i reportagen De desillusionerade humanisterna och De ensamkommande vuxna bland annat i Kvartal:

Samtidigt hade jag själv vänner och bekanta som tagit emot ensamkommande som familjehem. Av dem hade jag fått höra att de själva, och andra familjehemsföräldrar i deras nätverk, hade en känsla av att systemet manipulerades: Föräldrar som uppgetts vara döda dök upp livs levande på datorskärmar. Barn som hävdat att de var 15 år gamla visade sig vara vuxna, och krävde att behandlas därefter. Sådant skapade konflikter och gödde ömsesidig misstro. Samtidigt beskrevs Socialtjänsten som handfallen inför fenomenet. Också hos myndigheter tycktes det saknas en vilja att se de fall som avvek från standardberättelsen.

Dessutom var denna migration särskilt kostsam för stat och kommuner, inte minst eftersom de ensamkommande placerades i dyra boendeformer med många vuxna anställda omkring sig. I den granskning som jag själv var med och gjorde på Sveriges Radio kom vi fram till en årlig kostnad på omkring 1,2 miljoner per ensamkommande.
——————–
Anställda i hela Myndighetssverige sedan länge känt till de problem som vi beskrev i denna och den efterföljande granskningen Ensamkommande vuxna – det var bara något man valde att inte tala om offentligt, och som etablerade journalister valde att inte ställa frågor om.

Det var ett känt fenomen att asylsökande ofta uppgav en felaktig ålder; att kostnaderna tillåtits stiga utan att det alltid fanns ett verkligt behov av vuxenstöd och de särskilda boendeformer som tagits fram; att de ensamkommande själva ofta blev offer för systemets incitamentsstrukturer, genom att de skickades iväg av sina föräldrar eller hela klaner som en kollektiv investering; att de inte sällan således skildes från familj och vänner mot sin vilja; att deras asylhistorier ofta anpassades efter de svenska kraven för att få uppehållstillstånd; att flyktingsmugglarna marknadsförde sina tjänster genom att ljuga ihop fantasibilder av allt som väntade i det nya landet, och att det medförde att de unga emellanåt uppfattades som kravmaskiner av förbryllade HVB-hem och familjehemsföräldrar.

Kommentar: I tio år (!) har jag skrivit och talat om detta. Exakt detta. Public Service (med ovanstående trendbrott av Jörgen Huitfeldt och Magnus Thorén) och så gott som alla andra medier har tigit. Låtsats som det regnar. Undanhållit allmänheten, vars skattepengar rullat in i svarta hål som aldrig kunde fyllas eftersom de hela tiden slukade/slukar mer och mer., de fakta som varit uppenbara. Och förbigått också mina uppskattningar av kostnaderna till ca 1,6 miljoner kr/”barn”/år (Är det ingen som reflekterar över kostnaderna för ensamkommande minderåriga asylsökande?) för dessa vuxna män utan anledning att vara här, som är något högre  än de som Jörgen Huitfeldt och Magnus Thorén gjorde 2016: 1,2 miljoner kr/”barn”/år.

Och nu ger socialdemokraterna i Sveriges  regering av någon anledning som är fullständigt obegriplig för de flesta, för miljöpartisterna, vilkas totala brist på verklighetsförankring allvarligt skadar oss alla och landet. Inte ens George Orwell hade, i sin vildaste fantasi, kunnat drömma om den dårskap som begås i Sverige!

 

© denna sajt. Vänligen länka till originalinlägget vid citat. Tack!