Klicka på text-och bildrutan för att läsa hela Krister Thelins text på sajten Kvartal.

Sajten Kvartal har mängder av intressanta artiklar, essäer, rapporter att läsa och fredagsintervjuer och veckopaneler och lite annat smått och gott att lyssna på. Den som inte ännu har hittat dit gör klokt i att gå in på sajten och titta runt!

Den 22 december skrev Krister Thelin en text under rubriken i rutan till vänster. Nämnas bör – och det står också att läsa efter hans text – att Krister Thelin är tidigare domare vid Hovrätten över Skåne och Blekinge och tidigare statssekreterare under regeringen Carl Bildt. 2003 till 2008 var han domare vid FN:s krigsförbrytartribunal för forna Jugoslavien i Haag och 2009-2012 ledamot av FN:s kommitté för mänskliga rättigheter. Han skriver bland annat att:

Såväl kriminalpolitiken som migrationspolitiken är heta debattämnen. Utvisning på grund av brott tillhör de beslut som inte sällan diskuteras i upprörda ordalag, inte minst i sociala medier. Mediernas rapportering om enskilda domar leder ofta till diskussioner där domstolarna får klä skott för lagstiftarens tillkortakommanden.

Många människor förstår tyvärr inte de olika ”rättsliga aktörernas” betydelse, roll och skyldigheter. Han klargör – men förmodligen för tämligen blinda ögon – att:

Till skillnad från polis och åklagare är domstolarna inte brottsbekämpande myndigheter. Därför leder tankarna fel när den populära metaforen ”rättskedjan” används. Den ger föreställningen att domstolarna är inklämda som en länk mellan åklagare och kriminalvård och samverkar med förvaltningsmyndigheterna inom rättsväsendet.

Det är tragiskt att så många faktiskt inte förstår detta. Det blir svårt att debattera och diskutera om alltför många inte ens har faktakunskaper på basnivå. Därför:

Uppmaningar till alla:
1.  Tänk själva!
2.  Läs, lyssna, se, fråga ?= ta reda på saker och ting innan ni uttalar er
3.  Var lite ödmjuka, det kan ibland finnas andra som vet bättre, som tänkt klarare, som klurat ut saker bättre än ni.
4.  Se punkt 1.

 

© denna sajt.