Klicka på textrutan för att komma till texten på Svenska Yle.

Drygt 5.600 personer sökte asyl i Finland år 2016. Mängden minskade dramatiskt jämfört med 2015 då kring 32.500 personer sökte asyl. Flest asylsökande, 1.250, kom det ifjol från Irak.

Afghanistan (757) och Syrien (602) kom på andra respektive tredje plats i fråga om antalet asylsökande.

Under fjolåret fattade Migrationsverket 28.216 beslut i asylärenden. Hälften av besluten var negativa, medan en fjärdedel var positiva. 14 procent av ärendena är avskrivna och i 8 procent av fallen avslogs ansökan utan att ha prövats.