Återigen kommer nya hårresande uppgifter via en migga. Inte via mainstream media, än mindre via ansvariga politiker och ministrar. Men miggorna informerar ihärdigt, som de gjort sedan 2007. Och här på min sida publiceras deras viktiga berättelser:

Vi fick in en ansökan om omprövning av en så kallad id-anmärkning. Det är en anmärkning i ett främlingspass eller resedokument utfärdat av Migrationsverket om att personens identitet inte är styrkt. Personen i fråga har inte lämnat in några ytterligare id-handlingar från hemlandet som till exempel pass för styrkande av sin identitet. Däremot har personen lämnat in ett svenskt körkort.


Om man läser på Skatteverkets hemsida så står där att ett svenskt körkort styrker en persons identitet och kan användas när man ansöker om ett id-kort hos Skatteverket. Vips så har en icke styrkt identitet blivit styrkt! Snurrigt, va?

På Skatteverkets hemsida kan man läsa att man som folkbokförd i Sverige (den som har uppehållstillstånd i minst 1 år) kan ansöka om id-kort. För att kunna få ett id-kort måste man styrka sin identitet. Om man inte har ett körkort eller pass och inte är svensk medborgare så kan man visa upp sitt uppehållstillstånd hos Skatteverket och eventuella andra utländska id-handlingar. Skatteverket gör då en egen bedömning och kommer väldigt ofta fram till andra slutsatser än Migrationsverket trots att personen inte visat upp andra id-handlingar hos dem än hos Migrationsverket. Vips så har en icke styrkt identitet förvandlats till en styrkt! Snurrigt, va?

För att röra till det ännu mer så beviljas asylsökande tidsbegränsade uppehållstillstånd på 13 månader alternativt 3 år. Man behöver inte ha styrkt sin identitet för att få skydd eller asyl. Den skyddsbehövande blir då folkbokförd och får ett personnummer som han/hon behåller livet ut. Körkortet är giltigt i 10 år och id-kortet i 5 år. En utlänning som inte får förlängt uppehållstillstånd förväntas själv anmäla utflyttning från Sverige. I sådana fall registreras att man inte längre är folkbokförd i landet. Men personnummer, körkort och id-kort är fortfarande giltiga. Snurrigt, va?

Sedan kan vi lägga till följande:

En utlänning beviljas uppehållstillstånd på anknytning till en i Sverige bosatt person. Personen som sökt uppehållstillstånd på anknytning fotograferas och fingeravtryck tas. Uppgifterna förs in i ett uppehållstillståndskort. Vid ankomsten till Sverige går personen till Skatteverket och folkbokför sig. Sedan går personen till Migrationsverket och söker asyl i en annan identitet. Migrationsverket fotograferar personen och tar fingeravtryck. Fingeravtrycken körs i en databas för att man ska se om personen sökt asyl tidigare i Sverige eller annat EU land. Men fingeravtrycken som togs på ambassaden och som finns lagrade på uppehållstillståndskortet samkörs inte med de fingeravtryck som lämnades vid en asylansökan. Vips så har man två identiteter! Fiffigt, va?

Kommentar: Jag förstår ibland inte att miggorna och jag fortfarande orkar rapportera från det här totalt vansinniga området som så många vägrar se har havererat sedan mycket länge. Alla, från ministrar till riksdagsledamöter och medier samt företrädare för viktiga organisationer, antingen vägrar se eller vägrar erkänna att det är rena rama Vilda Mellanöstern – eller vad jag ska kalla det – i Sverige vad gäller asylinvandringen. Än mindre ids eller orkar regeringen se till att rensa upp och återupprätta rättsstatliga principer på detta område.

Ofta tackar jag miggorna för deras ihärdiga rapporterande – här finns alla deras texter genom åren att läsa – som de gör med stor noggrannhet och på sin fritid. Den dagen borde komma då de får uppmärksamhet och tack från högre ort för att de berättat hur det ser ut i verkligheten, och för att de avslöjat bedrägerier och oegentligheter och hur lagar och regler kringgås och missbrukas. Som det är idag så kan de i sitt eget land inte ens träda fram i sina egna namn av befogad rädsla för både hat, hot och fysiskt våld. Så illa ställt är det.

Miggorna har slagit larm om problemet med att anhöriginvandrares fingeravtryck inte kan kontrolleras och att de med lätthet kan söka asyl i en annan identitet, bland annat förra året. Om någon ansvarig har brytt sig om det vet jag inte…

Så här berättade alltså en migga den 6 juli 2016 i texten En migga: ”Andra länder gör på detta vis, men inte Sverige.”

Sverige  har problem i och med att personer som beviljas UT på anknytning får ett UT-kort redan innan de reser hit. De lämnar inte fingeravtryck i något register, fingeravtrycken finns enbart på UT-kortet. Det är inte alltför sällan som dessa personer, som alltså kommit som anhöriginvandrare, efter ankomsten till Sverige söker och får asyl i en annan identitet och utan handlingar.

Detta främjar skenäktenskap och det är också många gäststuderande och arbetskraftsinvandrare som försvunnit och sedan ”återuppstått” som asylsökande. En mycket enkel lösning på problemet vore att till en början bevilja dessa personer visering. UT-kort kan de få efter ankomsten till Sverige. En person som får visering lämnar nämligen fingeravtryck till ett register som kontrolleras i samband med asylansökan. Andra länder gör på detta vis, men inte Sverige.

Och så här berättade en migga den 7 juli 2016 i den långa och – det medges – röriga texten Vidare om asylbedrägerier; multipla identiteter; 13-åring som var 25 med mera.

Fingeravtryck tas ju också på dem men de läggs inte i Eurodac eftersom dessa personer (anhöriginvandrare och studerande) inte har sökt asyl. Och om personen sedan söker asyl blir det ingen träff i Eurodac. Jag vet inte vad anledningen är, kanske bara den svenska godtrogenheten. Man vill tro gott om alla, man vill inte tro att det finns människor som fuskar…

OBS! © denna sajt. Det går bra att citera och använda uppgifter från bloggen, men då ska man ange källan och länka till originalinlägget .