710.400 personer fick asyl i något av de 28 EU-länderna under 2016. Det visar samlad statistik från Eurostat.

Nästan 60 procent var personer från Syrien och Tyskland var det land som totalt emot överlägset flest: över 70 procent av de asylsökande.

Näst flest togs emot av Sverige: 69.350 positiva asylbesked under 2016. Finland beviljade 7.365 personer asyl. Den största gruppen var irakier, 2.865, följda av afghaner 1.735 och syrier 1.090.

Det finns en tydlig skillnad mellan EU-länderna: Tyskland, Sverige, Frankrike, Italien, Nederländerna och Österrike beviljade över 20.000 positiva asylbesked under 2016, medan 13 länder, framför allt i Öst- och Centraleuropa, beviljade asyl åt färre än 1.000 människo.r

Mest restriktivt var Ungern där endast 8 procent, eller 430 personer, av de asylsökande beviljades asyl under 2016.

I hela EU beviljades 61 procent av alla asylansökningar. Läs mer på Eurostats sajt.